Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze warsztatów biograficznych

Z recenzji Krzysztofa J. Szmidta.
Praca Kamili Lasocińskiej i Joanny Wawrzyniak jest udaną próbą pedagogicznego “upraktycznienia” zagadnień związanych z pamięcią autobiograficzną i tworzeniem biografii w jej różnych aspektach. Autorki zaprojektowały pomysłowe zajęcia warsztatowe o charakterze psychoedukacyjnym, nakierowane na autodiagnozę przebiegu własnego życia, analizę momentów przełomowych i twórcze zastanowienie się, co by było, gdyby droga życiowa obrała nieco inne kierunki, niż w rzeczywistości. Zwraca uwagę dobre przygotowanie merytoryczne, zaprezentowane przez Autorki w dwóch rozdziałach teoretycznych, wypełniających część I pracy. Zostały tam poddane analizie centralne dla tematu zagadnienia, takie jak: potrzeba podejmowania refleksji autobiograficznej, biografia jako akt twórczości osobistej, złudzenia pamięci autobiograficznej i jej walory terapeutyczne, rola metafory w tworzeniu opisu biograficznego (K. Lasocińska), oraz późna dorosłość i starość jako fazy rozwojowe, biografia jako adaptacja do życia, pożytki z pisania biografii w późnym wieku (J.K. Wawrzyniak). Cała ta pierwsza część daje dobre podstawy teoretyczne do zasadniczej części całej pracy – warsztatowej i metodycznej. (…) “Autobiografia jako twórcze wyzwanie” stanowi w mojej opinii bardzo interesujący projekt zajęć warsztatowych, opartych na modelu uczenia się przez doświadczenie i odwołanie do myślenia retrospektywnego, ale też w wielu przypadkach do myślenia prospektywnego. Daje do ręki pedagogom, andragogom, psychologom humanistycznym i pozytywnym dobrze przemyślane narzędzie ciekawych zajęć dydaktycznych dla studentów różnych kierunków, w tym podyplomowych, oraz studentów licznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wzbogaca też ciągle skromną bibliotekę dydaktyki twórczości o nowy projekt (…).

Jeśli poszukujecie nowych inspiracji do szeroko rozumianego treningu kreatywności, to ta książka jest dla Was.

Krzysztof J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *