Beata Dyrda, Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych

Chciałbym zarekomendować naszym członkom znakomitą książkę habilitacyjną członkini PSK – dr Beaty Dyrdy z Uniwersytetu Śląskiego. Zwłaszcza, że jest to jedna z najlepszych książek w języku polskim, poświęcona w całości problematyce ucznia zdolnego, jego identyfikacji, kształcenia i postrzegania przez nauczycieli szkół polskich. Dzieło to olbrzymie, liczące ponad 500 stron, obejmujące najważniejsze zagadnienia z tego tematu: rozumienie zdolności i ucznia zdolnego, prawne podstawy kształcenia uczniów zdolnych, modele i praktyki edukacji uczniów zdolnych w Polsce i na świecie, szkoła jako środowisko rozwijania zdolności i zjawisko syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych. Połowa dzieła poświęcona jest prezentacji metodologii i wyników badań ilościowych i jakościowych, jakie Autorka zrealizowała w ponad 90 szkołach (402 nauczycieli, 33 pedagogów szkolnych, narracje biograficzne uczniów zdolnych). Rozmiar i wszechstronność tych badań, w których połączono wiele różnorodnych technik badań (ankiety, wywiady, wywiady narracyjne, analizy statystyczne) nie mają sobie równych w polskiej literaturze przedmiotu. A wyniki badań, które omawia bardzo szczegółowo Autorka, mówiące o tym, jak diagnozuje się, postrzega i wspiera uczniów zdolnych w polskiej szkole, nie napawają optymizmem, więcej – budzą grozę pedagogiczną. Warto do tych wyników sięgnąć i głębiej się nad nimi zafrasować. Bogactwo omawianych w książce szczegółów, odwołań do literatury przedmiotu, wielka erudycja Autorki widoczna na każdej stronie, powodują, iż otrzymaliśmy dzieło, bez którego teraz polska pedagogika zdolności i twórczości już sobie nie poradzi. A wszystkim szykującym się do badań nad dzieckiem twórczym i szkołą twórczą polecam narzędzia badawcze, które w całości zostały umieszczone w aneksie pracy. Bardzo polecam!!!

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *