Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria.

Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, red. M. Modrzejewska-Świgulska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 160.

Miło mi donieść, iż ukazała się w tych dniach trzecia już książka z serii „Twórczość i Edukacja”, tym razem pod redakcją Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej i poświęcona badaniom biograficznym nad twórcami (głównie profesjonalnymi i wybitnymi).

Autorami poszczególnych artykułów są zarówno pedagodzy (A. Chmielińska, K.J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska, K. Lasocińska, M. Karkowska, B. Cyrański), jak i językoznawcy i psychologowie oraz kulturoznawcy (A. Całek, B. Lebuda, A. Skolasińska), których interesują problemy jakościowych badań życia i aktywności twórców. A oto jak Wydawca anonsuje te publikację:

Prezentowany tom dotyczy wybranych teoretycznych aspektów badań nad twórczością wybitną i profesjonalną (w części I) oraz przykładów badań nad biografiami twórców (w części II). Autorzy uzasadniają rolę i wpływ mentorów w rozwoju osób wybitnych, charakteryzują sytuacje kryzysowe, z którymi zmagają się twórcy, wskazują stosowane przez nich strategie zaradcze wobec trudności, a także pokazują sytuacje przełomowe w twórczości. Stawiają również pytania o to, jak prowadzić badania biograficzne, aby spełnić kryteria biografii naukowej; czy biografie nienaukowe są twórcze; jak się powinno pisać biografię osoby wybitnej, jakie jest znaczenie podejścia interdyscyplinarnego do badań biograficznych oraz jakie narzędzia badań są najlepsze.

Spis treści:

Słowo wstępne (Monika Modrzejewska-Świgulska) …………………………………… 5 I.

Teoretyczne aspekty badań nad twórczością wybitną i profesjonalną

  • Anita Całek – Psychobiografia naukowa: od metody badawczej do tekstu …………… 15
  • Krzysztof J. Szmidt – Naukowe biografie twórców i kryteria ich poprawności albo głos w obronie biografii „nienaukowych” ………………………………………………………….35
  • Izabela Lebuda – Biografia w liczbach: historiometryczne studium przypadku …… 51
  • Aleksandra Chmielińska – Portret beyonders jako inspiracja do badań biograficznych ………………………………………………………………………………………… .59
  • Magda Karkowska – Tożsamość twórców akademickich w perspektywie badań biograficznych … 71
  1. Relacje z badań nad biografiami twórców
  • Kamila Lasocińska – Badania biograficzne wśród artystów plastyków – refleksja badacza ……………………………………………………………………………………………………… 89
  • Agnieszka Skolasińska – Przypadek Janet Frame – pułapki autobiografizmu. Triumf autobiografii ………………………………………………………………………………………………. 105
  • Bohdan Cyrański – Interpretacja biografii zawodowej jako przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej ……………………………………………………………………… 121
  • Monika Modrzejewska-Świgulska – Kapral i poeta… Biograficzne uwarunkowania dróg zawodowych reżyserek………………………………………………………………………… 139

O Autorach ……………………………………………………………………………………………….. 157

Serdecznie polecam badaczom, studentom, twórcom i wszystkim zainteresowanym pytaniem, dlaczego o twórcach ciekawej na ogół piszą pisarze i dziennikarze, a nie uczeni badacze! Książka do nabycia w księgarni Wydawnictwa UŁ:

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/index.php/produkt/biograficzne-badania-nad-tworczoscia/

K.J.Szmidt

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *