Cele statutowe PSK

logotekst

fragmenty Statutu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności dotyczące celów działania:

STATUT – Rozdział II – Cele i sposoby ich realizacji

§ 5

 1. Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest organizowanie wszelkich działań naukowych
  i edukacyjnych ukierunkowanych na twórczy rozwój człowieka w ciągu całego jego życia
  w kontekście jego działań społecznych i indywidualnych.
 2. Ponadto celem Stowarzyszenia jest:
  – stworzenie kompetentnej kadry trenerów i supervisorów, którzy będą rekomendowani przez Stowarzyszenie do podejmowania działań edukacyjnych na terenie Polski,
  – organizowanie konferencji, szkoleń, zjazdów i warsztatów dla członków Stowarzyszenia i osób postronnych w ramach realizacji celów statutowych,
  – wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, broszur, materiałów szkoleniowych i książek dotyczących celów działalności Stowarzyszenia,
  – organizowanie, inicjowanie i wspieranie wszelkich form edukacji prowadzonej według zasad psychopedagogiki twórczości dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  – wspieranie edukacji nauczycieli i studentów
  – działanie na rzecz rozwoju demokracji i postaw obywatelskich dzieci, młodzieży i dorosłych,
  – edukacja społeczeństwa w obszarze wiedzy o niepełnosprawnych obywatelach oraz pomoc osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
  – wspieranie osób wykluczonych społecznie.