Dorota Kulesza-Tałan

Dorota Kulesza

Dorota Kulesza – Tałan, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, edukatorka, trenerka, pedagog  twórczości, superwizor treningu twórczości PSK. Obecnie dyrektor Niepublicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim (gmina Niepołomice) i pracownik Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej uczniów, budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu biografii na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej, metody synektycznej i metody projektu. Od 2001 roku w gimnazjum prowadzi zajęcia z twórczości dla wszystkich uczniów, wpisane w szkolny plan nauczania – nowatorskie przedsięwzięcie nie tylko w skali kraju. Pomysłodawca i współrealizator autorskiego projektu rozwijania postawy twórczej wdrażanego w szkole od 2003 r. – Szkolnej Ligi Twórczości. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności (od 2009 r. członek Zarządu), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego (Oddział w Niepołomicach).

Od wielu lat współpracuje z prasą, autorka artykułów i wystąpień naukowych dotyczących kreatywności uczniów, a także zagadnień oświatowych (Remedium, Psychopedagogika działań twórczych, Meritum, Psychologia w Szkole, Sedno). Współpracując z British Council trzykrotnie (2002, 2009, 2010) gościła w swojej szkole grupy brytyjskich nauczycieli odwiedzających Polskę w ramach programu Teachers’International Professional Development – badających klimat sprzyjający rozwojowi kreatywności w szkołach.

Prowadzi treningi twórczości dla uczniów i dorosłych. Prowadzi zajęcia arteterapeutyczne i coachingowe. W 2009 r. w ramach projektu Mazowieckie Talenty  Szkoła Wspierająca Uzdolnienia prowadziła kurs doskonalący dla nauczycieli Pedagogika twórczości  lekcje twórczości w szkole. Prowadzi zajęcia dla nauczycieli w Płocku (Szkoła Wspierająca Uzdolnienia). Była opiekunem POWUZ w projekcie DiAMEnT, którego celem było stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim.
Ekspertka w projektach: “Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” (MEN) , “System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół (ORE), trenerka w projektach “Nadzór pedagogiczny” i “Przywództwo edukacyjne”.

Autorka pomocy naukowych ( wydanych przez Zieloną Sowę) i bajki dla dzieci “Jak biedronka Baja kropeczek szukała” ( Kraków 2003 ). Mieszka w Niepołomicach, matka dwóch córek, kocha swoją szkołę, książki w każdej ilości, poezję księdza Jana Twardowskiego, katedry gotyckie, góry i kolekcjonuje biedronki.

Kontakt: dorota.kulesza@p-s-k.pl