Dr Krzysztof T. Piotrowski – Kurs “Jak pracować z dzieckiem zdolnym?”

W ramach szkoleń prowadzonych przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli przy OTE Kangur, w dniach 28 i 29 września
odbył się kurs “Jak pracować z dzieckiem zdolnym?”, który poprowadził
członek PSK, dr Krzysztof T. Piotrowski.
Szkolenie przeznaczone jest dla wychowawców, nauczycieli, psychologów,
pedagogów, rodziców wszystkich poziomów edukacji.
Tematyka szkolenia obejmuje m.in.
-problem dysproporcji w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym
-sposoby rozpoznawania dzieci uzdolnionych
-propozycje metod pracy z dziećmi uzdolnionymi – przykładowe ćwiczenia!
Uczestnicy zapoznają się też z propozycjami miejsc spotkań dzieci i
młodzieży szczególniej uzdolnionej oraz różnymi programami pracy z
dziećmi zdolnymi.
W wersji poszerzonej, na zamówienie placówek (powyżej 10 godzin) także
prawne aspekty wprowadzania programów dla dzieci uzdolnionych w szkole,
organizacje zajęć dodatkowych, współpracę z rodzicami dzieci
uzdolnionych itp.
Szkolenie należy do programów TWÓRCZA SZKOŁA i TWÓRCZE PRZEDSZKOLE.
Więcej informacji na http://www.kangur.edu.pl/mnodn

WL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *