Ewa Bodnar

Mgr Ewa Bodnar – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna, studiów podyplomowych Psychopedagogika Kreatywności na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Na stałe zatrudniona jako pedagog – terapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie. W przeszłości choreograf w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie.

Aktywność pedagogiczna

  • Terapia pedagogiczna z elementami twórczego myślenia.
  • Od 2013 r. prowadzi jako koordynator Sieć współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem zdolnym metodami twórczego myślenia”, której głównym celem jest wspieranie umiejętności nauczycieli w kształceniu postaw twórczych uczniów.
  • Od 2008 r. do 2015 r. autorka i współautorka merytorycznych części projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których znaczne części dotyczyły wspierania potencjału twórczego uczniów.

Publikacje, w których wykorzystana została wiedza z zakresu technik twórczego myślenia do projektowania metod i pomocy dydaktycznych także w terapii pedagogicznej:

  1. Zasady ortograficzne w metodzie „map umysłowych” w: „Ćwiczenia dla uczniów z dysortografią” pod red. Wandy Turewicz, WDN Zielona Góra 2000r.
  2. „Jak pomóc wszystkim osobom z dysleksją. Czy to jest możliwe?” w: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 16 listopad 2000r.
  3. „Ogólne zasady pracy umysłowej w domu dla ucznia (nie tylko z dysleksją) w: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 16 listopad 2000r.
  4. „Zestaw ćwiczeń dla ucznia z dysleksją” w: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 16 listopad 2000r.
  5. „Jak nauczyciel może pomóc uczniom z dysleksją na lekcji” w: Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 16 listopad 2000r.
  6. „Intuicja w czytaniu u młodzieży z dysleksją” w: „Nowe teorie Twórczości. Nowe metody pomocy w tworzeniu” pod red. Krzysztofa J. Szmidta i Krzysztofa T. Piotrowskiego, IMPULS 2002.
  7. „Bariery psychiczne i psychospołeczne w nauczaniu twórczości”: prezentacja p-s-k.pl w roku 2003.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *