I Międzyszkolny Festiwal Twórczości w Płocku

d_1210540417W poniedziałek 5 maja odbyła się pierwsza edycja Międzyszkolnego Festiwalu Twórczości, zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 11, kierowaną przez sprzyjającego programom pomocy w tworzeniu dyrektora – dr Macieja Kołodziejskiego (nota bene wykładowcy pedagogiki twórczości w płockiej PWSZ), przy współpracy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Patronat nad tą formą sprawuje PSK oraz Zakład Pedagogiki Twórczości UŁ. Festiwal pomyślany jest jako nierywalizacyjne forum wymiany doświadczeń i prezentacji dokonań nauczycieli, biorących udział w trwającym już trzy lata projekcie “Nasza szkoła szkołą wspierającą uzdolnienia”.

Do tej pory w ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Szkolenie dla nauczycieli szkół w zakresie psychodydaktyki twórczości

Opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie szkolnych programów wspierania uzdolnień twórczych

Wręczenie szkołom Certyfikatów

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli w zakresie psychodydaktyki twórczości

Zorganizowanie wystawy na potrzeby III Ogólnopolskiego Festiwalu Edukacyjnego ( 19 – 21) kwietnia 2007 r. w ramach projektu

“Kampania na rzecz Uczenia się”

Szkolenie nauczycieli pt. ” Jak mierzyć postępy twórcze uczniów”

Seminarium Pt.,, Moje sukcesy i porażki w rozwijaniu kreatywności uczniów”

Wydawanie autorskich materiałów

W projekcie bierze udział 8 płockich szkół (nr 3, 5, 6, 11, 13, 21, 22, 23) i 9 przedszkoli (nr 8, 9, 10, 11, 16, 21, 27, 29, 35) . Wkrótce do projektu dołączą nowe szkoły oraz przedszkola. Nad całością pieczę sprawuje pani Elzbieta Lemańska z MSCDN Wydział w Płocku oraz dyrektor tej instytucji – Jarosław Zaroń, który już obmyśla dalszy rozwój projektu.

W ramach Festiwalu, który poszukuje swojej formuły, odbyły się prezentacje realizowanych przez nauczycieli programów nauczania twórczości, występy artystyczne oraz wykład piszącego te słowa na temat: “Twórczość dzieci w czasach nadmiaru, zgiełku i braku smaku”. W auli płockiej Szkoły Muzycznej widoczni byli członkowie PSK: Ela Sikora z Warszawy oraz Monika Modrzejewska-Świgulska z Łodzi. Festiwal będzie miał kolejną edycję w przyszlym roku. Perfekcyjnymi organizatorkami tej imprezy kierowały Elżbieta Grzelak i Iwona Zaremba.

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *