Innowacje pedagogiczne w zakresie wspierania uzdolnień i talentów dzieci – Konferencja w Bydgoszczy

2 grudnia br odbyła się w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy Ogólnopolska Konferencja pod bardzo długim tytułem: “Innowacje pedagogiczne w zakresie wspierania uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wpływu eksperymentów pedagogicznych na rozwój oraz kreatywność nauczycieli”. Organizatorem było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (Tamara Kozikowska i zespół). Konferencja zgromadziła ponad 200 osób, w tym prawie wszystkich kuratorów oświaty ze wszystkich województw Polski, dyrektorów szkół i doradców metodycznych. Referaty wygłosili m.in.: dr R.E. Bernacka, mgr T. Kosiarek, dr M. Kotarba-Kończugowska. Referat plenarny: “Innowacyjne rozwiązania metodyczne w rozwijaniu zdolności twórczych uczniów” wygłosił niżej podpisany.

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *