IX Europejska Konferencjia Twórczości i Innowacji “Transformacje” organizowana przez WSHE w Łodzi

Serdecznie zapraszamy do udziału w 9-tej Europejskiej Konferencji Twórczości i Innowacji “Transformacje” organizowanej przez WSHE w Łodzi, która odbędzie się w dniach 4 – 7 września 2005 roku w ośrodku konferencyjnym “Magellan” w Bronisławowie. Międzynarodowe konferencje dotyczące kreatywności i innowacji organizowane są co dwa lata od 1987 roku miedzy innymi w Holandii i Niemczech przez światowej sławy organizacje zajmujące się zjawiskami innowacji i twórczości, takimi jak Organisation for Applied Scientific Research TNO z Holandii, czy Geschka & Partner Unternehmensberatung z Niemiec. Każda z wcześniejszych konferencji gościła znakomitych specjalistów zajmujących się wdrożeniem twórczości i innowacji w różne sfery działalności człowieka.

Celem tegorocznej 9-tej konferencji “Transformacje” organizowanej po raz pierwszy w Polsce jest wymiana doświadczeń w zakresie zjawisk twórczości i innowacji oraz prób ich zastosowania w zarządzaniu i edukacji. Uczestniczyć w niej będą pracownicy naukowi zajmujący się teoretycznym badaniem twórczości i innowacji, praktycy, którzy stymulują te zjawiska w firmach oraz trenerzy, którzy szkolą kadrę top-managementu jak działać w sposób innowacyjny i kreatywny.
Wszelkie dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: http://www.transformations.ahe.edu.pl
Językiem Konferencji będzie język angielski.

Opłata za Konferencję wynosi 150 Euro.

Serdecznie zapraszamy!

K.J.Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *