Jesienny wysyp książek o twórczości

W październiku czujny poszukiwacz lektur z zakresu pedagogiki i psychologii twórczości może natknąć się na kilka nowości. Najbardziej cieszą nas, co rzecz jasna jest partkularne, książki autorstwa członków PSK. I tak:
Maciej Karwowski wydał książkę będącą skrótem jego doktoratu: “Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność”, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2006, str. 286. Jak sam tytuł wskazuje, jest to rzecz o poszukiwaniu związków pomiędzy różnymi rodzajami zdolności a kreatywnością oraz psychometryczna próba skonstruowania układu zdolności, sprzyjającej twórczości. Porządne badania statystyczne i próba stworzenia oryginalnego programu rozwoju zdolności. Gratulujemy Maćkowi już drugiej monografii!!!!
Maciej Karwowski, redakcja naukowa, “Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria-metodologia-diagnostyka”, Wydawnictwo Psychopedagogiczne TRANSGRESJE, Warszawa 2006, str. 466.
Jest to księga poświęcona Januszowi Kujawskiemu, naszemu nieodżałowanemu Koledze, oraz profesorowi Witoldowi Dobrołowiczowi, byłemu szefowi zespołu autorów, który właśnie odszedł na twórczą emeryturę. Opasły tom prezentuje teksty autorstwa Izabeli Lebudy, Ewy Wiśniewskiej, Jacka Gralewskiego, Maciej Karwowskiego i innych na temat badań twórczości i postaw twórczych, ich podstaw teoretycznych i technik diagnostycznych. Jest też dobre przybliżenie Testu Wyobraźni Twórczej Janusza Kujawskiego.Szkoda, że w książce brak jest opisu metod jakościowych (biograficznych, studium przypadku, action research i in.), ale i tak witamy tę pracę z radością naukową. Czekamy też na większy nakład.
Aneta Chybicka, “Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe”, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2006, str. 203 oraz aneks, cena ok. 41 zł.
Książka gdańskiej psycholożki, rekomendowanej trenerki grupowej PTP, o tym jak organizować treningi twórczości, jakimi ćwiczeniami się posługiwać i jak je prowadzić. Niestety, czytelnik, który – tak jak nasi członkowie – nieźle zna stosowną literaturę, nie znajdzie w tej pracy wielu nowości, nowych ćwiczeń, technik itd. Za to może znaleźć coś na kształt plagiatu: oto na stronie 149 Autorka opisuje technikę bisocjacyjną niemal żywcem “zerżniętą” z mojej książki “Elementarz twórczego życia” (Szmidt, 1997, wyd. II, s. 49) i nie raczy powołać się na źródło. Czyżby to była już praktyka powszechna wśród niektórych autorów nowych książek (vide “Trening twórczości” Nęcki i współpracowników i przypadek “Piramidy skojarzeń” J. Kujawskiego!). Oczywiście, autorka rzeczonej książki nie dostrzega też żadnych działań PSK w dziedzinie nauczania treningu twórczości, ani też publikacji firmowanych przez członków PSK.
Makary K. Stasiak, Jan Buijs, redakcja, “Transformations”, The Academy of Humanities and Economics in Lodz, The European Association for Creativity and Innovation, WSHE w Łodzi 2006, str. 599, cena ok. 70 zł.
Materiały z IX Konferencji The European Association for Creativity and Innovation (EACI), która odbyła się we wrześniu 2005 roku w Polsce. Teksty różnego kalibru, między innymi artykuł Scotta G. Isaksena.

Czytał K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *