Jest już nasza nowa książka!

Wreszcie jest! Po wielu miesiącach oczekiwania Oficyna Wydawnicza “Impuls” z Krakowa, nasz dobry duch wydawniczy, opublikowała kolejną książkę, będącą zbiorowym dorobkiem członków PSK. “Psychopedagogika działań twórczych” zamieszcza większość referatów z III Sesj Naukowo-Metodycznej PSK, która odbyła się w 2003 roku w Stargardzie Szczecińskim oraz teksty “zaproszone” (szczegółowy spis treści poniżej). Mam nadzieję, jako starszy redaktor tej pracy, że w sumie powstało bardzo interesujące dzieło pedagogiczno-psychologiczne, które będzie uważnie czytane i studiowane w określonych kołach zbliżonych do twórczości i pomocy w tworzeniu.
Wszystkim autorom pomieszczonych w tomie opracowań serdecznie dziękuję za cierpliwe czekanie na tę publikację, a tych, których teksty nie znalazły się w niej, zapewniam, że taka praca zawsze jest ciężkim wyborem regulowanym możliwościami wydawniczymi.
Cieszymy się i polecamy uwadze członków PSK, którzy wszak czytać i kształcić się lubią. Prosimy też o koleżeńską promocję we wiadomych kręgach!

KJ Szmidt

Temat książki jest jak najbardziej aktualny, ponieważ w dzisiejszych czasach kreatywności i twórczego podejścia do problemów wymaga się od wszystkich: uczniów, studentów, pracowników. Zwłaszcza w zmiennych uwarunkowaniach społecznych, kulturowych i gospodarczych. Ciągle nie bardzo wiadomo jak wdrażać metody nauczania twórczości, jak stymulować twórcze zachowania w szkołach i firmach, jak oceniać efekty prowadzonych zajęć twórczych?
Prezentowana książka daje odpowiedź na te pytania. W czterech kolejnych częściach autorzy przedstawiają teoretyczne, metodyczne oraz praktyczne uwarunkowania psychopedagogiki twórczości. Uważny Czytelnik znajdzie tu wiele inspiracji oraz dydaktycznych wskazówek usprawniających codzienny tok zajęć rozwijających postawy twórcze oraz prezentacje praktycznych form realizowanych w szkołach i placówkach kultury. Zaletą książki jest różnorodność i bogactwo ujęć – autorami są bowiem zarówno pedagodzy, jak i psycholodzy, artyści i nauczyciele. Książka adresowana jest do naukowców i studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych, pracowników ośrodków metodycznych i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków terapii i rozwoju, instytucji kultury i animacji społeczno-kulturalnej (pracownicy domów kultury, muzeów, ośrodków sztuki, itd.).

SPIS TREŚCI

Wstęp: Twórczość cieszy!

I. Nauczanie twórczości; nowe pytania
O nauczaniu twórczości w obliczu jej ambiwalencji
Psychopedagogiczna perspektywa rozwijania dyspozycji twórczych
Romantyczne dopełnienie; w nowoczesnej edukacji jako kontekst interpretacyjny fragmentu badań pedagogicznych
Edukacja medialna i psychodydaktyka twórczości; razem czy osobno?

II. Problemy motywowania uczniów do działań twórczych
Motywacyjne uwarunkowanie twórczości
Problem rywalizacji w procesie wspierania twórczości dzieci i młodzieży
Motywowanie do nauki uczniów twórczo uzdolnionych
Motywowanie w dążeniu do sukcesu ucznia olimpijczyka i uczestnika lekcji twórczości; wyniki praktycznego zwiadu badawczego

III. Eksploracje badawcze twórczości
Zdolności twórcze a satysfakcja z pracy zawodowej
W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań twórczości
Czy zajęcia z zakresu psychologii twórczości rozwijają werbalna i niewerbalną ekspresję twórczą studentów?
Warsztaty arteterapeutyczne jako metoda rozwijająca twórcze myślenia i działanie dzieci
Badania nad reprezentacją poznawczą twórczościm – test analogii
Zamot, czyli skomplikowana sprawa. Analiza procesów syntezy pojęciowej w zadaniach odlingwistycznych

IV. Twórczość w klasie szkolnej
Warunki i sposoby stymulowania aktywności twórczej dziecka w systemie edukacji zintegrowanej
Czy naprawić odcięte skrzydło edukacji? O możliwościach rozwijania uczuć i wyobraźni w toku zajęć plastycznych
Metody stymulowania twórczości artystycznej uczniów klas IV-VI na przykładzie Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
Fantazja regulowana odpowiedzialnością, czyli o lekcjach twórczości w Gimnazjum Niepublicznym w Zabierzowie Bocheńskim

Możecie kupić ją lub przynajmniej zobaczyć w dziale nowości Oficyny Wydawniczej Impuls http://www.impulsoficyna.com.pl/ .

w.l.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *