Kamienie milowe w literaturze zagranicznej

W ostatnich miesiącach ukazały się trzy bardzo ważne prace naukowe, które zmieniają dotychczasowy dorobek psychologii i pedagogiki twórczości:

Mark A. Runco, Creativity. Theories and Themes: Research, Development and Practice, Elsevier Academic Press, San Diego 2007, stron 492.
Pokaźny tom autorstwa jednego z najważniejszych badaczy twórczości, będący podsumowaniem jego dotychczasowych badań i rozważań teoretycznych. Pomyślany jako podręcznik akademicki, znakomicie (jasno i klarownie) napisany, podejmuje niemal wszystkie ważne zagadnienia wiedzy o twórczości. W mojej opinii jest to najlepsza praca bazowa w tej dziedzinie. Kreatologia stała się faktem. Lektura bardzo obowiązkowa!

Jonathan S. Feinstein, The Nature of Creative Development, Stanford University Press, Stanford 2006, stron 572.
Bardzo potrzebna praca uzupełniająca dużą lukę w badaniach nad rozwojem twórczości w różnych stadiach życia. Autor, mało znany do tej pory wśród badaczy twórczości, napisał książkę, która jest nową jakością, a do tego jest zwolennikiem badań jakościowych i wykorzystał wiele studiów przypadków wybitnych twórców z różnych dziedzin (m.in. Darwin, Edison, Faulkner, Mondrian, Rey Croc), żeby zilustrować i wyjaśnić ważne fakty stawiania się twórcą. I co najważniejsze – za kluczowy czynnik uznał rozwój zainteresowań. Lektura bardzo konieczna.

Everyday Creativity and New Views of Human Nature. Psychological, Social and Spiritual Perspectives, ed. Ruth Richards, American Psychological Association, Washington 2007, stron 349.
I znów praca mająca charakter kamienia milowego w badaniach nad twórczością. Oto redaktorka, Ruth Richards, znana z wielu artykułów na temat twórczości codziennej i związków twórczości z chorobami psychicznymi i zdrowiem, zaprosiła do napisania artykułów na tytułowy temat takie tuzy, jak M.A. Runco, D. Schuldberg, S. Pritzker, S. Krippner, a sama zamieściła dwa ważne teksty, dzięki którym dowiemy się, czym jest twórczość codzienna i dlaczego ma 12 potencjalnych wartości rozwojowych dla człowieka. Zapowiada też książkę Everyday creativity and the Arts. Wszystko to pedagodzy, będący zwolennikami twórczości potencjalnej i przez małe t , powinni powitać z wielką radością. Miło mi też donieść, że stały kontakt z Ruth Richards nawiązała Monika Modrzejewska-Świgulska, szefowa Koła Łódzkiego PSK, która przygotowuje rozprawę doktorską na temat twórczości codziennej. Są efekty tej współpracy w postaci wymiany tekstów, narzędzi badań i … ogólnej sympatii. Lektura konieczna!

Czytał KJSZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *