Kamila Witerska

Kamila Witerskadr Kamila Witerska – adiunkt w Katedrze Pedagogiki Twórczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się dramą, stymulowaniem motywacji i twórczego myślenia a także wpływem społecznym na procesy uczenia się. Posiada10 letnie doświadczenie w pracy dramą z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest autorką pierwszej w Polsce publikacji dotyczącej porównania metody dramy stosowanej w różnych grupach wiekowych: Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE, a także praktycznego przewodnika po technikach dramowych: Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa, Difin. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, a także członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukatorów Dramy National Drama.
Poza tym, a właściwie w powiązaniu z tym “robi teatr”, wykorzystując formę Teatru Forum w działaniach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania bierności społecznej młodzieży. Wykorzystuje dramę, teatr, muzykę, sztukę, fotografię jako medium, nośnik informacji i środek komunikacji pomiędzy ludźmi, formę wyrażania siebie i metodę kształcenia.

Publikacje zwarte

Witerska K. (2010) Drama na różnych poziomach kształcenia, Łódź, Wydawnictwo AHE.

Witerska K. (2011) Drama. Techniki, strategie, scenariusze, Warszawa, Difin.

Artykuły

Witerska K. (2002) Drama w edukacji wczesnoszkolnej, Przegląd Edukacyjny, nr 5(37), Łódź, WODN w Łodzi.

Witerska K. (2002) Metody gier dydaktycznych a techniki dramowe , [w:] red. N. Stolińska-Pobralska, Współczesna myśl pedagogiczna – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Witerska K. (2002) Wykorzystanie dramy w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Stolińska-Pobralska N. red., Współczesna myśl pedagogiczna – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, nr 3 [23]/2002, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Witerska K. (2002) Wymagania rynku pracy a zadania edukacyjne szkoły, [w:] red. Juraś-Krawczyk B., Edukacja wobec współczesnego rynku pracy – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2002r. nr 8 [28]/2002

Witerska K. (2002), Drama w dydaktyce – kontekst teoretyczny, [w:] red. H. Gajdamowicz, D. Bilski, K. J. Szmidt, Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Witerska K. (2005) Drama edukacyjna w szkole wyższej, [w:] Szmidt K.J. red., Trening twórczości w szkole wyższej, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Witerska K. (2005) Wykorzystanie dramy w kształceniu pedagogicznym dla przybliżenia idei samorządności w koncepcji Janusza Korczaka, [w:] Jankowski D. red, Rozpoznania i szkice pedagogiczne, Łódź, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Witerska K. (2006) Drama – przekraczanie granic własnego doświadczenia w kontekście niepełnosprawności, [w:] Gołębniak B.D. red., Kwiatkowska H. red., Kwieciński Z. red., Forum oświatowe, 2(35), 2006, Warszawa-Wrocław, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP.

Witerska K. (2007) Drama – doświadczenie alternatywne, [w:] Śliwerski B. red., Pedagogika alternatywna. T.2 Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne, Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”. Śliwerski

Witerska K. (2007) Drama kreatywna jako swoista metoda dydaktyki twórczości, [w:] Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP.

Witerska K. (2009) Obserwacja i wywiady – jakościowe badania dramy kreatywnej, [w:] Szmidt K.J. red. Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wydawnictwo AHE.

Witerska K. (2009) Wywiad indywidualny skoncentrowany na subiektywnej teorii [w:] Chomczyńska-Rubacha M. red. Przegląd Badań Edukacyjnych, Łódź, Wydawnictwo AHE.

Witerska K. (2009) Proces poszukiwania, formułowania i rozwiązywania problemów w dramie [w:] Gudro M. red. Polski w praktyce, 2009/6, Warszawa, Raabe.

Witerska K. (2011) Drama kreatywna – perspektywa rozwojowa, [w:] Krasoń K. red. “Chowanna”: Twórczość – Ekspresja – Aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i adolescentów, Wydawnictwo UŚ.

Witerska K. (2011) How to make them fly? Development frameworks for drama [w:] Drama Research, Vol 2 No.1: April 2011, London, National Drama Publications.

Witerska K. (2012) Drama kreatywna jako swoista metoda dydaktyki twórczości, [w:] Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Sopot, GWP, s. 497-507