Klub Twórczego Nauczyciela w Opolu

Zapewne niewielu członków PSK wie, że od 2007 roku działa w Opolu Klub Twórczego Nauczyciela. Powstał on z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu i pomysłu Anny Gawdyn, koordynatora tego przedsięwzięcia i jego “duszy”. Idea przewodnią Klubu, jak pisze A. Gawdyn, jest “wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności dwutorowego wykorzystywania technik twórczego myślenia: na zajęciach przedmiotowych i lekcjach twórczości, traktowanych jako forma zajęć pozalekcyjnych”. Pierwsza grupa dwudziestu ośmiu nauczycieli wszystkich szczebli nauczania została w 2007 roku objęta szkoleniami warsztatowymi (56 godzin) przez pracowników Zakładu Pedagogiki Twórczości UŁ, potem najaktywniejsi spotykali się w WOM-ie na comiesięcznych sesjach, w czasie których uczono się tworzenia programów zajęć twórczych. Programy te i scenariusze są realizowane w szkołach. Kolejnym krokiem ma być stworzenie Klubów Twórczego Ucznia w szkołach, które byłyby formą zajęć pozalekcyjnych, doskonalących “umiejętności myślenia na wyższych poziomach”. W planach jest także druga edycja szkolenia nauczycieli w zakresie pedagogiki twórczości. Mury KTN stoją otworem…

15 grudnia br w czasie konferencji naukowej ph. “Twórcza osobowość ucznia a jego sukces na rynku pracy” nauczyciele członkowie KTN otrzymali z rąk Kuratora Opolskiego certyfikaty przynależności do tego elitarnego środowiska. W czasie sesji referaty wygłosili: niżej podpisany (“Szkoła środowiskiem stymulującym zdolności twórcze uczniów”), dr Stanisława Włoch z UO (“Kompetencje nauczyciela zdolnego ucznia”) oraz dr Elżbieta Supryn (“Specyficzne problemy w pracy z uczniem zdolnym”). Odbyły się też warsztaty z twórczości matematycznej, prowadzone przez dr Małgorzatę Makiewicz z USz, oraz zajęcia metodyczne “w wykonaniu” członków KTN.

Trzymamy kciuki za Anię Gawdyn, zwłaszcza że mimo wielu podejmowanych prób nie może Ona ciągle liczyć na pomoc środowiska naukowego Opola. To mnie nieco dziwi, albowiem na Uniwersytecie Opolskim jest parę osób zajmujących się praktyczną psychologią i pedagogiką twórczości. Cóż, ja i pracownicy naszego Zakładu również jeździmy po całej Polsce i wspieramy projekty a to w Płocku, a to w Opolu – nie zaś w Łodzi, gdzie jest nasza siedziba.

Krzysztof J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *