Konferencja “Twórczość w teorii i praktyce” w Lublinie

17 listopada br. odbyła się kolejna konferencja naukowa, zorganizowana przez Instytut Psychologii UMCS pod opieką naukową prof. S. Popka, pod hasłem “Twórczość w teorii i praktyce”. Poza jednym referatem plenarnym profesora S. Popka reszta wystąpień miała miejsce w licznych sekcjach. W konferencji wzięło udział wielu naszych członków z różnych stron kraju i uczelni, (M. Karwowski i zespół warszawskiego APS-u, Łódź z Waszym kronikarzem i M. Galewską-Kustro i M. Modrzejewską-Świgulską i in.). K.J. Szmidt wygłosił referat: “W stronę “kreatologii” – charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczości (Weisberg, Runco, Sawyer). W kuluarach głośno było o mającym się wkrótce odbyć kolokwium habilitacyjnym dr Doroty Turskiej, poza tym prof. I. Pufal-Struzik przywiozła nową książkę (“Podmiotowe i społeczne warunki aktywności twórczej artystów”). Szkoda, że konferencja była jednodniowa, zważywszy na tradycyjną gościnność i miłe obejście Lublinian (brawo Ewa Bernacka!). Z materiałów konferencyjnych powstanie książka pt. “Nowe perspektywy w twórczości”.

KJS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *