Konferencje 09.2012

Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji.., W poszukiwaniu modelu wsparcia ucznia... – to zagadnienia będące przedmiotem dwóch ważnych konferencji, które odbyły się we wrześniu.

Pierwsza z nich “Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji. Od teorii do praktyki” odbyła się w w Urzędzie Wojewódzkim Miasta Krakowa w dniu 21 września i była jednym z etapów realizacji międzynarodowego projektu CENTRES, realizowanego przez 9 partnerów z krajów Unii Europejskiej. Polskie Stowarzyszenie Kreatywności jest partnerem reprezentującym Polskę.

Konferencja pod hasłem “W poszukiwaniu efektywnego modelu wsparcia ucznia – bo talent jest w każdym z nas” , która odbyła się na Wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej w dniu 25 września, zgromadziła uczniów i nauczycieli z siedmiu miast województwa mazowieckiego, biorących udział w projekcie systemowym pod tytułem”Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”dotowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem konferencji było zaprezentowanie efektów działań projektowych. Przyjechała młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z siedmiu Mazowieckich Centrów Talentu i Kariery wraz ze swoimi nauczycielami, by podzielić się doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji programu projektu. Różnorodność form zaprezentowania tych efektów była imponująca: od “zwykłej”, ale w kilku przypadkach wspaniale przedstawionej prezentacji po dramę i wywiad. Interesująco została zaaranżowana wystawa osiągnięć plastycznych i konstrukcyjnych, powstałych w toku podejmowania zadań projektowych.

Nie byłoby jednak realizacji projektu jak i eksponowania osiągnięć, gdyby nie koncepcja teoretyczna oraz wysiłek organizacyjny, podjęty przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Polskie Stowarzyszenie Kreatywności ściśle współpracuje z MSCDN, opracowując program zajęć z kreatywności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz aktywnie uczestnicząc w prowadzeniu tych zajęć. To ważne doświadczenie dla członków PSK, którzy swoje trenerskie umiejętności mogli w pełni zaprezentować. Nie bez znaczenia są bardzo pozytywne oceny zajęć z kreatywności, wyrażane przez uczniów, tym bardziej, że kolejna transza zajęć z kreatywności będzie realizowana w tym roku szkolnym.

W jednej i drugiej konferencji uczestniczyło wielu członków PSK. Na konferencji krakowskiej prelegentami ze strony PSK byli: Ludmiła Chakunova- Białoruś oraz Prezes Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności- Profesor K. J. Szmidt.

Anna Przybylska