Kreatywność. Pytania i odpowiedzi.

Autorami pytań, na które próbują odpowiedzieć autorzy artykułów zamieszczonych w tej książce, są studenci pedagogiki UJK w Kielcach, członkowie Koła Naukowego „Strefa Twórczych Dyskusji” (opiekun naukowy – dr Zofia Okraj).

Najpierw była konferencja naukowa „Pytania o kreatywność”, a teraz jest zgrabna praca zbiorowa, w której na podstawowo pytania próbują odpowiedzieć młodsi i starsi naukowcy, zajmujący się kreatologią. Książka podzielona jest na cztery części, a zaczyna się od „Kreatywność: istota, wyróżniki, bariery, badania”, potem jest „Rodzina i szkoła w procesie stymulowania kreatywności”, „Różne oblicza kreatywności” oraz „Rozwijanie kreatywności jako cel oddziaływań terapeutycznych i doradczych”.  Wśród autorów znajdziemy I. Pufal-Struzik, K.T. Piotrowskiego, W. Dobrołowicza, A. Wodzyńską-Wójcik, T. Gizę, M. Modrzejewską-Świgulską, K. Witerską i wielu innych, w tym niżej podpisanego („Czym jest kreatywność i dlaczego dotyczy ludzi, nie rzeczy? Próba odpowiedzi na pytanie pierwsze”). Tytuły wszystkich artykułów mają forme pytania, a ich autorzy próbują na nie odpowiedzieć.

Jak każda praca zbiorowa, książka ma swoje zalety i wady, ale na pewno wzbogaca polską psychopedagogikę twórczości o nową i wartą lektury pozycję. Polecam!

Krzysztof J. Szmidt

Kreatywność. Pytania i odpowiedzi, pod redakcją I. Pufal-Struzik i Z. Okraj, Uniwersytet J. Kochanowskiego, Kielce 2015, stron 238.kreatywność i pytania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *