Krzysztof Śmigórski – Procesy poznania utajonego u osób twórczych

Dr Krzysztof Śmigórski jest psychologiem, absolwentem KUL, terapeutą uzależnień i specjalistą do spraw pomiaru psychologicznego w badaniach klinicznych. Jego książka jest relacją z badań nad ciekawą prawidłowością, zaobserwowaną u ludzi twórczych – umiejętnością wykorzystywania przez nich przypadkowych wskazówek, które poddają elaboracji w procesie twórczym. Wydawca tak rekomenduje to dzieło:

“Badania psychologiczne nad twórczością wskazują na szczególne cechy osób uzdolnionych w zakresie ich funkcjonowania poznawczego, afektywnego i motywacyjnego. Twórczość to cecha wyjątkowa, charakterystyczna wyłącznie dla gatunku ludzkiego. Fascynuje ona, a także budzi zainteresowanie wielu badaczy.W niniejszej publikacji omówiono jeden z aspektów funkcjonowania poznawczego osób uzdolnionych twórczo: przedświadome przetwarzanie informacji. Punktem wyjścia badań zaprezentowanych w książce jest zaobserwowana przez Mendelssohna zdolność osób kreatywnych do korzystania z przypadkowych wskazówek. Opierając się na dotychczasowym dorobku badawczym w dziedzinie tzw. poznania utajonego, autor ujmuje to zagadnienie z perspektywy przebiegu procesów przetwarzania informacji, zanim zostanie ona uświadomiona.”

Książka mieści się w nurcie badań poznawczych nad twórczością i osobami twórczymi, a głównie nad twórczością płynną. Zwolennicy problematyki poznania utajonego, wglądu, poprzedzania semantycznego i analizy czynnikowej znajdą w tej pracy wiele interesujących wątków i hipotez. Dla doktorantów praca bardzo pożyteczna!

Książkę można zamówić na stronie Towarzystwa Naukowego KUL.

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *