Książka Marty Galewskiej-Kustry – członkini PSK

Oto niniejszym donoszę, iż członkini PSK, dr Marta Galewska-Kustra, pracująca jako adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności APS w Warszawie, wydała pokaźnych rozmiarów monografię naukową. Poświęcona ona jest szkole wspierającej twórczość uczniów (“szkoła twórcza”), zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i empirycznym. Autorka zarysowała bowiem w obszernych rozdziałach model teoretyczny takiej szkoły, bazując na rozległej literaturze przedmiotu, a potem skonstruowała pierwszy w polskiej pedagogice twórczości tak rozwinięty i wszechstronnie przemyślany plan badań typu case study (studium przypadku) konkretnej szkoły twórczej, na koniec zaś opisała wyniki wieloletnich badań. Studium przypadku objęło znana wielu członkom PSK, jedyną tego typu w Polsce, Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Artystyczną w Zakopanem, której twórczynią jest obecna członkini Zarządu PSK – Lidia Długołęcka-Pinkwart. Nie mogę być bezstronnym recenzentem tej świetnej książki, ponieważ byłem obecny w każdej fazie tych badań jako promotor rozprawy doktorskiej Marty – chciałbym jednak zapewnić wszystkich Naszych Szanownych Czytelników o jednym. Książka Marty Galewskiej-Kustry, ze względu na jej zawartość teoretyczną, jak i innowacyjność badawczą oraz rzetelność empiryczną, jest najlepszym jak do tej pory w literaturze polskiej studium przypadku szkoły twórczej. Tworzy nową jakość pod tym względem i powinna stanowić lekturę konieczną wszystkich przyszłych i obecnych badaczy i organizatorów szkół twórczych. Szczególnie zaś tych empiryków poznawczych, którzy pisząc o twórczości w szkole, tak naprawdę nigdy do niej nie wchodzą i nie wiedzą o czym piszą. Lektura bardzo niezbędna!

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *