Laboratorium Treningu Twórczości 9 listopada w Krakowie

“PRZESTRZEŃ W NAS I WOKÓŁ NAS”

Serdecznie zapraszamy
do udziału w Laboratorium Treningu Twórczości
oraz w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności
9 listopada 2013 r. w Krakowie

Laboratoria Twórczości są stałą formą doskonalenia, głównie w formule warsztatowej, podczas których poznajemy metody, style i konkretne ćwiczenia z treningów twórczości w praktyce. Jest to propozycja skierowana nie tylko do członków PSK, ale do wszystkich tych, którzy chcą doskonalić metodykę twórczości. Uczestnicy Laboratoriów otrzymują zaświadczenia informujące o ukończeniu konkretnej formy doskonalenia.

Przewodnie hasło listopadowego spotkania to “PRZESTRZEŃ W NAS I WOKÓŁ NAS”.

W ramach dwóch warsztatów, prowadzonych przez trenerów Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności: Olę Bujacz i Kamilę Witerską- będziemy poszukiwać sposobów, jak wartościowo zagospodarować przestrzeń w nas i wokół nas. Jaka wiedza jest nam potrzebna, jakie umiejętności, by być pomysłodawcą, kreatywnym pracownikiem, jak wykorzystać elementy otaczającego świata do stymulowania kreatywności.

Warsztat I – prowadzenie Aleksandra Bujacz
W drodze do Itaki. Jak kształcić do pracy w kreatywnym sektorze?

W Europie ponad 6 milionów osób jest zatrudnionych w tak zwanym sektorze kreatywnym. Ich zadaniem jest tworzenie nowych produktów i rozwiązań, których rynkowa wartość zależy głównie od kreatywnej pracy ich pomysłodawców. Zapotrzebowanie na kreatywnych pracowników wzrasta rokrocznie, dlatego potrzebujemy nowych i skutecznych metod kształcenia twórców. Podczas tego warsztatu przyjrzymy się pracy kreatywnego pracownika. Jakie realizuje on zadania? Jakie kompetencje są mu potrzebne, żeby

dobrze wykonywać swoją pracę? Następnie wspólnie zastanowimy się jak wspierać i kształcić te umiejętności już od najmłodszych lat szkolnych.

Warsztat II – prowadzenie Kamila Witerska
Tworzenie w/z przestrzeni. Warsztaty dramowe.

Tematem warsztatu jest przestrzeń otwarta, zarówno rozumiana jako teren odkryty, niezabudowany i nieporośnięty drzewami, jak i obszar otwarty na eksploracje, w którym co prawda mogą występować pewne elementy nazywane przez niektórych punktami z określoną strukturą (np. drzewa) ale jak się okazuje wcale nie muszą być tym czym są. Warsztat jest o tym, że krzesło nie jest krzesłem i o tym, że co dwa krzesła, to nie jedno, i także o tym, że ważna jest odległość między krzesłami. Celem warsztatu jest zaproszenie do tworzenia w/z przestrzeni, wykorzystania elementów otaczającego świata do stymulowania kreatywności, a także zaproszenie do ruszenia się z krzesła.

Plan spotkania w sobotę , 9 listopada 2013 r, miejsce: Gimnazjum nr 2 w Krakowie, ul. Studencka 13
9:00 – 9:30 – rejestracja, bufet kawowy
9:30 – 13:30 – warsztat I prowadzony przez Olę Bujacz “W drodze do Itaki. Jak kształcić do pracy w kreatywnym sektorze”
13:30 – 14:15 – przerwa obiadowa
14:15 – 18:15 – warsztat prowadzony przez Kamilę Witerską “Tworzenie w/z przestrzeni. Warsztaty dramowe”
Po warsztatach i krótkiej przerwie na kawę, herbatę zapraszamy na zebranie sprawozdawczo- wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, którego początek przewidujemy o godz.18:30.

Ilość osób mogących wziąć udział w warsztatach jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać elektronicznie na adres: dorota.kulesza@p-s-k.pl , do dnia 25.10. 2013 r.
Koszt uczestnictwa : dla członków PSK- 250 zł, dla osób niezzrzeszonych- 330 zł
Wpłat prosimy dokonywać na konto PSK, wpisując w tytule wpłaty imię, nazwisko, LTT 2013, Kraków
Konto bankowe: PKO S.A. IV O/Kraków 10 1240 3002 1111 0000 2885 7811

Serdecznie zapraszamy!