SUPERWIZORZY i TRENERZY

Superwizorzy

Na VI sesji PSK w Cieszynie (2008) ówczesny prezes PSK, obecnie członek zarządu prof.dr hab.K.J. Szmidt, Janusz Ziarnik, ówczesny członek zarządu i wieloletni “popasowy” oraz Anna Przybylska, ówczesny członek a obecnie prezes zarządu, otrzymali Licencje Superwizora Treningu Twórczości. To pierwsze licencje przyznane za dorobek w obszarze pedagogiki twórczości (tak naukowy, jak i w wymiarze praktycznym, trenerskim) przyznane przez Komisję Licencyjną. Gratulujemy trenerom i życzymy sukcesów w dalszej pracy.

W dniu 9 listopada 2013 r., podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego prezeska Anna Przybylska wręczyła licencje trenerskie – Superwizora Treningu Twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności trzem osobom, wieloletnim członkiniom stowarzyszenia: prof. Janinie Uszyńskiej-Jarmoc,  Lidii Długołęckiej-PinkwartDorocie Kuleszy. Wszystkie wymienione osoby od kilkunastu lat pracują trenersko, a także naukowo, upowszechniając metodykę i problematykę pedagogiki twórczości.

IMG_9980IMG_9981IMG_9983

W dniu 23 maja 2015 r, po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Licencyjną PSK, z wielką radością przyznano licencje trenerskie: pani Alicji Goncerzewicz Licencję Trenera Treningu Twórczości, a pani Joannie Brzezińskiej Licencję Superwizora Treningu Twórczości. Za bogactwo doświadczeń należą się oklaski!

W dniu 10 października 2015 r, po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję Licencyjną PSK, z wielką radością przyznano  Licencję Superwizora Treningu Twórczości pani Monice Just. Jest to ósma licencja przyznana przez PSK w uznaniu dorobku w zakresie upowszechniania idei pedagogiki kreatywności. Gratulujemy!

W dniu 25 lutego, podczas Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Kreatywości prezes Anna Przybylska wręczyła dwie kolejne Licencje Trenerskie Superwizora Treningu Twórczości. Wręczono je Ewie Bodnar i Beacie Kunat. Gratulujemy!