Marta Galewska-Kustra w programie Grundtvig

Chciałabym podzielić się z Wami kilkoma wrażeniami po bardzo udanym przedsięwzięciu, w którym wzięłam udział jako członek naszego Stowarzyszenia. Po raz drugi, właśnie z ramienia PSK, udało mi się otrzymać stypendium Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Grundtvig, stanowiącego jedną z części złożonego programu UE “Uczenie się przez całe życie”. Tym razem, w ramach Kursów doskonalenia zawodowego Kadry dla Edukacji Dorosłych wzięłam udział w szkoleniu z zakresu metod autobiograficznych (Autobiographical Methodologies in Adult Education). Szkolenie zostało zorganizowane przez Centro Italiano per I’Apprendimento Permanente z siedzibą w Rzymie, a zajęcia prowadzone były przez Andrea Ciantar – doświadczonego trenera, propagatora i badacza tej metodyki. Metody autobiograficzne są znane polskim pedagogom przede wszystkim z prac Duccio Demetrio. U ich podłoża leży między innymi przekonanie o wartości indywidualnych doświadczeń, jako źródła wiedzy i rozwoju nie tylko samej jednostki. W trakcie wspomnianego przeze mnie szkolenia, metody te rozpatrywane były jako istotny element edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Całość szkolenia obejmowała wykłady, podczas których analizowano potencjał omawianej metodyki z uwzględnieniem bardzo szerokich perspektyw (od samorozwoju do aktywnego obywatelstwa), a przede wszystkim warsztaty, podczas których sami doświadczaliśmy ich efektywności. Choć nie mogę w tym miejscu podzielić się z Wami dosłownymi przykładami uzyskanych efektów (z uwagi na ich osobistą treść), muszę podkreślić, że doświadczenie to jest niezapomniane, a jedną z przykładowych “pamiątek” po warsztatach jest własna książka autobiograficzna, którą każdy z nas zabrał do domu. Mam nadzieję, że niebawem, podczas naszych kolejnych spotkań metodycznych, będzie szansa na podzielenie się z Wami nie tylko wrażeniami z tego szkolenia, ale i samą zapoznaną metodyką. Tymczasem chciałabym Was serdecznie zachęcić do korzystania z możliwości rozwoju, jakie daje nam członkostwo w Stowarzyszeniu, którego celem jest między innymi edukacja dorosłych (to właśnie obszar, wokół którego skoncentrowane są działania w ramach programu Grundtvig). Uczestnictwo w akcjach programu Grundtvig, prócz rozwoju kompetencji, daje wspaniałe możliwości poznania podobnych zapaleńców jak my – rozproszonych po najciekawszych zakątkach Europy! Jest więc okazja do propagowania naszej wspólnej idei – edukacji do twórczości i twórczej edukacji oraz nawiązywania kontaktów, dzięki którym możemy ją realizować w międzynarodowym, doborowym towarzystwie. Naprawdę warto!

Marta Galewska-Kustra

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *