Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice

Część pierwsza
O wiedzy pedagogicznej

Stanisław Palka
Wiedza w pedagogice i wiedza pedagogiczna

Marian Nowak
Treści i źródła badań pedagogicznych

Teresa Hejnicka-Bezwińska
Tworzenie – przekazywanie – wykorzystywanie wiedzy pedagogicznej
(w perspektywie poznawczej rozwoju nauk humanistycznych)

Krzysztof Rubacha
Prawidłowości i/lub kontekst jako kryteria tworzenia wiedzy pedagogicznej

Stanisław Dylak
Kształtowanie (się) pedagogicznej wiedzy nauczycielskiej – w procesie stawania się i bycia nauczycielem – epitafium

Część druga
Orientacje metodologiczne w tworzeniu wiedzy

Dariusz Kubinowski
Metodologia spod znaku x2 a humanistyczna tożsamość pedagogiki

Teresa Bauman
Poznawczy status danych jakościowych

Krystyna Ablewicz
Kilka metodologicznych problemów tworzenia i przekazu fenomenologicznej wiedzy o wychowaniu

Włodzimierz Prokopiuk
Hermeneutyka jako metodologia rozumienia i interpretacji wiedzy pedagogicznej

Mariola Chomczyńska-Rubacha
Konstruowanie wiedzy o rodzaju w edukacji

Część trzecia
Praktyka tworzenia wiedzy

Jacek Piekarski
Kryteria waloryzacji praktyki badawczej – między inhibicją metodologiczną a permisywnym tolerantyzmem

Krzysztof J. Szmidt
Geneza pytań problemowych w badaniach pedagogicznych: dziedziczenie, odkrycie, zredefiniowanie

Danuta Urbaniak-Zając
O stosowaniu hipotez w badaniach pedagogicznych

Beata Borowska-Beszta
Deskrypcje etnograficzne i konstruowanie wiedzy kulturowej w pedagogice

Część czwarta

Otwarcie dyskusji
Danuta Urbaniak-Zając
W nawiązaniu do wystąpień – dyskusja

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *