Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Kreatywność w procesie edukacji dziecka

Zakład Pedagogiki i Psychologii
Zakład Muzyki
Zakład Edukacji
Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu
organizują w dniach 23-24 października 2006 r.
Międzynarodową Konferencję Naukową
Kreatywność w procesie edukacji dziecka

Komunikat nr 1

Tematyka Konferencji koncentrować się będzie wokół następujących obszarów problemowych:

1. Teoretyczne podstawy wspierania kreatywności dzieci
2. Edukacyjne aplikacje teorii twórczości
3. Rola kreatywności w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
4. Warsztaty: formy i metody edukacji kreatywnej

Obrady odbywać się będą w Ośrodku Rekreacyjno – Wypoczynkowym “Cieniawa” w Cieniawie ( 12 km od Nowego Sącza).

Szczegółowa tematyka obrad plenarnych i w poszczególnych Sekcjach zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych referatów i komunikatów.

Referaty przedstawione na konferencji zostaną opublikowane w wydaniu książkowym.

Warunki uczestnictwa w Konferencji:

– przesłanie zgłoszenia na załączonej Karcie Uczestnictwa w terminie do 15.05.2006 r. ;
– przesłanie abstraktu wystąpienia ( 250 słów) wraz z dyskietką, płytą CD lub na podany poniżej adres e – mail; do 15.05.2006 r.
-wniesienie opłaty konferencyjnej do 20.07.2006 r. w kwocie 400 zł* na konto PWSZ w Nowym Sączu:

Bank BPH-PBK S.A. o /Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26
12 1060 0076 0000 3200 0020 3316
z dopiskiem: Konferencja “Kreatywność”

– Opłata konferencyjna obejmująca jedynie publikację artykułu, materiały konferencyjne oraz udział w spotkaniu towarzyskim wynosi 200 zł – termin do 20.07.2006 r

*w razie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji dokonana wpłata pozostaje na koncie PWSZ

W ramach wniesionej opłaty zapewniamy:

– materiały konferencyjne;
– 2 noclegi w pokoju 2 – osobowym;
– pełne wyżywienie;
– udział w spotkaniu towarzyskim;
– publikację materiałów konferencyjnych.

Dla osób, które zgłoszą udział w konferencji zostanie przesłany drugi komunikat w terminie do 30.06.2006 r

Teksty zakwalifikowanych artykułów prosimy nadsyłać w terminie do dnia 15.07.2006 r

Wymogi wobec abstraktów:

· Strona 1: w górnym lewym rogu tytuł ( stopień) naukowy, imię i nazwisko autora, uczelnia/instytucja.
· Rodzaj tekstu: abstrakt, artykuł
· Czcionka: Times New Roman 12 pkt
· Odstęp: pojedynczy+
· Objętość: 8 standardowych stron maszynopisu
· Przypisy: odwołania do pozycji bibliograficznych w tekście w nawiasach, np. (Kowalski, 2001), alfabetycznie uporządkowane przypisy na końcu tekstu.
· Tekst abstraktów i artykułów prosimy przesłać w postaci wydruku oraz na dyskietce

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:

– dr hab. Bożena Muchacka, prof. PWSZ – przewodnicząca
– dr Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ
– prof. zw. dr Jerzy Kurcz
– dr hab. Krystyna Gąsiorek, prof. PWSZ

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:

– mgr Bogusława Gaweł – przewodnicząca
– mgr Aleksander Porzucek
– mgr Agata Rolka
– mgr Piotr Janica

Sekretariat Konferencji:

Bożena Fałowska lub Teresa Gaborek

Instytut Pedagogiczny
PWSZ w Nowym Sączu
ul. Chruślicka 6
telefon 0-18 547-56-06, 547-56-07, fax: 0 – 18 441-43-51,
e -mail: ipedagog@pwsz-ns.edu.pl

KJS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *