Monika Just


 Monika Just
, dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wykładowca, szkoleniowiec, trenerka twórczości, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, partner merytoryczny Akademii Twórczego Nauczyciela i Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Realizatorka treningów twórczości dla sektora administracji publicznej i biznesu oraz szkoleń z zakresu nauczania twórczości w ramach projektów lokalnych i ogólnopolskich. W obszar szczególnych zainteresowań wpisuje się projektowanie i realizowanie sesji szkoleniowych z wykorzystaniem analogii i metafor. Od niedawna z wielką radością i entuzjazmem zgłębia sekrety książki obraz(k)owej oraz sztukę myślenia wizualnego i siły metaforycznego przekazu w rysunku biznesowym.

Współpracuje z łódzkimi uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną i Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi, prowadząc zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, twórczego rozwiązywania problemów, technik heurystycznych, metod aktywizujących myślenie oraz metodyki pracy z dzieckiem  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na studiach podyplomowych, licencjackich i magisterskich.

Jest autorką wielu artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania, a także współtwórczynią programu Twórczego Rozwiązywania Problemów (TRP) w praktyce realizowanego przez ATN w ramach projektu Lepsza edukacja – nowe strategie kształcenia – programu wpisanego w strategię edukacyjną miasta Wrocław.

Zaangażowana w projekt Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Łodzi Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji (2010-2014) w Centrum Wsparcia Metodycznego Nauczycieli i Studentów, pełniła rolę eksperta metodycznego edukacji wczesnoszkolnej.

Od 2004 roku jest trenerem i wykładowcą w ramach projektów i kursów doskonalących kompetencje metodyczne nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, mi.in. Mazowieckie Talenty. Szkoła wspierająca uzdolnienia (Warszawa, Płock, Ciechanów, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka), Wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez realizację studiów podyplomowych wspartych kursem doskonalącym: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim (Łódź), Mazowieckie Centra Talentu i Kariery (Płock), Trening Twórczego myślenia dla lingwistów w oparciu o projekty European Language Label (Kraków)

Z natury optymistka, otwarta na świat nauki przede wszystkim jednak skoncentrowana na praktycznych działaniach – na łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką i popularyzowaniu psychopedagogiki twórczości w edukacji.

Jest współautorką podręczników dla nauczyciela do nauczania twórczości Metoda i Wyobraźnia. Lekcje twórczości w kl. 1 i 2, cz.1-2, Difin, Warszawa 2009; zeszytów ćwiczeń dla kl.1 Wesoła Szkoła i Przyjaciele, cz.1-5, WSiP, Warszawa 2011; Zeszytu z pomysłem. Karty rozwijające, WSiP, Warszawa 2012; materiałów edukacyjnych dla firmy Henkel Polska Jestem Globik Wyd. AUDE, Warszawa 2016.

Przez wiele lat, jako autorka artykułów, związana z czasopismem dla nauczycieli „Życie Szkoły”.

Projektując szkolenia z zakresu twórczego rozwiązywania problemów dla kadry zarządzającej, pracowników administracji państwowej i biznesu akcentuje konieczność rozwijania myślenia łamiącego schematy, otwartego na nowe pomysły i idee. Współpracując z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka próbuje przekształcać „obiegowe” przekonanie, iż współczesna szkoła to szkoła przedwczorajsza, w której wczorajsi nauczyciele przygotowują uczniów do rozwiązywania problemów jakie przyniesie jutro.

Prywatnie… jest szczęśliwą żoną i mamą. Radość jej życiu nadaje bycie z ludźmi i wśród ludzi oraz satysfakcja z tego co może zobaczyć i doświadczyć każdego dnia. Fascynatka Urban Forms, zwłaszcza łódzkich murali, twórczości Augustina Rodaina, teatru słowa i ruchu – jednym słowem metafory zamkniętej w każdej formie przekazu. Bliskie jej sercu jest chillautowe granie, odkrywanie miejsc niezwykłych i rowerowe weekendy.

Kontakt: monika.just@tlen.pl