Nowa książka Beaty Dyrdy

Miło mi poinformować naszych członków, iż Beata Dyrda – członek PSK – wydała właśnie nową książkę “Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznanie i przeciwdziałanie”. Oficyna Wydawnicza “Impuls”, wydawca tego dzieła, tak o nim pisze: “Problematyka podjęta w książce dotyczy zagadnień edukacji uczniów zdolnych. Celem powstania publikacji jest uwrażliwienie wszystkich zainteresowanych osób (rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów) na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych, wskazanie sposobów rozpoznawania zdolności i wrażliwości dzieci oraz zwrócenie ich uwagi na identyfikowanie i zapobieganie negatywnym zjawiskom niepowodzeń szkolnych.
W pracy opisany został proces diagnozowania Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych – zjawiska, które dotyczy uczniów zdolnych mających trudności w nauce. Zjawisko to obejmuje coraz szerszą populację uczniów zdolnych, a przygotowana publikacja ma pozwolić nauczycielom i pedagogom rozpoznawać przyczyny niepowodzeń szkolnych, właściwie je diagnozować oraz podejmować odpowiednie środki zaradcze”. Gratulujemy serdecznie i polecamy!

Książkę w cenie 19.80 można zamówić drogą internetową: http://www.impulsoficyna.com.pl/?t=nowosci&start=5&id=764

KJ Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *