Nowa książka pod redakcją Krzysztofa J. Szmidta

Właśnie ukazała się praca zbiorowa pod moją redakcją, która poświęcona jest wybranym, głównie jakościowym, metodom badań nad twórczością. Tom został tak pomyślany, aby prezentował zarówno podstawowe założenia metodologiczne wybranych technik badań nad twórczością oraz ich rozwinięcie teoretyczne i wzbogacenie o nowe treści, jak również opis konkretnych, zrealizowanych już przez autorów procedur badawczych. Procedury te, jak również konkretne narzędzia badań i opisu wyników, powstawały w toku licznych dyskusji, sporów, przemyśleń i olśnień. Są zatem wynikiem procesu twórczego w nauce i mamy nadzieję, iż Czytelnik dostrzeże ten aspekt pracy. Nie ma bowiem jednego, najlepszego narzędzia badań aktywności człowieka, w tym aktywności twórczej, są tylko gorsze i lepsze dla danego problemu i w danych warunkach. Z całą pewnością Czytelnik może mieć inne zdanie, niż autorzy… Publikacja nasza ma też charakter integrujący różnorodne poczynania autorów, którzy poza dwoma przypadkami rozwijają działalność naukową i dydaktyczną w ramach Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Spis treści książki:
Wprowadzenie – 5
Część 1. Metody badań w pedagogice twórczości
Krzysztof J. Szmidt – Współczesne podejścia w pedagogicznych badaniach nad twórczością: przegląd wybranych stanowisk – 13
Część 2. Metoda biograficzna
Kamila Lasocińska – Badania biograficzne twórców. Rola twórczości w kształtowaniu życia – 105
Monika Modrzejewska-Świgulska – Badanie twórczości codziennej. Perspektywa biograficzna – 147
Część 3. Studium przypadku
Marta Galewska-Kustra – Studium przypadku w pedagogicznych badaniach nad twórczością. W poszukiwaniu praktycznych zastosowań metody – 225.
Emilia Kusztelak – Twórcza samotność? Funkcjonowanie społeczne osób osamotnionych w okresie wczesnej dorosłości – 277
Część 4. Jakościowe obserwacje i wywiady
Kamila Witerska – Obserwacje i wywiady – jakościowe badania dramy kreatywnej – 329
O autorach – 365.

Książkę można zamówić w księgarni internetowej Wydawnictwa AH-E: http://www.wydawnictwo.wshe.lodz.pl/. Zapraszam!

E2rd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *