Nowe książki dr M. Magdy-Adamowicz

Nowe książki M. Magdy-Adamowicz.

A)
WSM w Legnicy wydała pod red. M. Magdy-Adamowicz książkę “Twórczość dziecka we wczesnej edukacji”. Książka skierowana jest do nauczycieli, studentów edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz osób zainteresowanych problematyką twórczości w ogóle. W pracy jest 18 artykułów naukowych ułożonych w cztery podrozdziały: 1) Uczeń twórczy w procesie edukacji; 2) Twórczość na co dzień i matematyczna; 3) Twórczość literacka i teatralna; 4) Twórczość plastyczna i muzyczna

B) Wydawnictwo Impuls z Krakowa wyda w tym roku książkę M. Magdy-Adamowicz “Wizerunek twórczego pedagogicznie nauczyciela klas I-III”. Poniżej przedstawiamy fragment z recenzji wydawniczej prof. zw. dr hab. Krystyny Duraj-Nowakowej

“Ogromnie szeroko (…) zarysowany został nadrzędny problem opracowania zarówno w jego tytule, jak i tematyce teoretycznej przeglądu literatury celem opracowania stanu wiedzy o podjętej problematyce (…) Autorce (dzięki pomysłowi i staraniom, pracy własnej i pozyskanym cennym sprzymierzeńcom) udało się pozyskać bogate i bardzo ciekawe materiały z rozpoznawania stanu wybranych zmiennych w świetle danych z praktyki edukacyjnej nauczycieli w tym propedeutycznym a ogromnie ważnym szczeblu systemu szkolnego. Obok 2. rozdziału (w części o metodyce badań własnych) ten 3. rozdział może uznać za dobry w treściach i przydatny dla pedagogii i pedagogiki współczesnej (…) 1) czynnych zawodowo nauczycieli klas początkowych (…), zaś 2) kandydujących do zdobycia licencji i/lub magisterium studentów pedagogiki w zakresie edukacji elementarnej (…) ma tez zalążki walorów i dla nauczycieli akademickich kształcących bądź dokształcających, bądź też doskonalących kompetencje pedagogów klas początkowych…”

e2rd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *