Oferta

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności specjalizuje się w warsztatach, szkoleniach i innych formach spotkania z poszukującym, drugim człowiekiem, które przede wszystkim rozwijają jego postawę twórczą i uczą twórczego rozwiązywania problemów.

Nasza oferta zawiera:

  • treningi twórczości (trening twórczości rozwija twórcze myślenie i przybliża różnorodne metody rozwiązywania problemów)
  • treningi szczęścia (trening szczęścia koncentruje się na wzmacnianiu indywidualnego i zespołowego potencjału uczestników i budowania poczucia własnej wartości, wspiera rozwój osobisty uczestników)
  • treningi interpersonalne (trening interpersonalny buduje wspólnotę zespołu, koncentruje się na relacjach interpersonalnych, wzmacnia indywidualne i grupowe potrzeby uczestników)
  • warsztaty skoncentrowane na poznawaniu różnorodnych metod twórczego myślenia i rozwiązywania problemów
  • warsztaty myślenia wizualnego
  • warsztaty budowania zespołu
  • warsztaty wspierające nauczycieli i innych specjalistów szkolnych w pracy pedagogiczno-psychologicznej
  • warsztaty wspierające nauczycieli w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • warsztaty wspierające nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym

Działamy w wielu obszarach, w tym edukacyjnym i biznesowym. Propozycje szkoleniowe (czas, miejsce, program) są przygotowywane w uzgodnieniu
z potrzebami Klienta – napisz: psk@p-s-k.pl, dorota.kulesza@p-s-k.pl