Profesjonalizacja Kreatywności – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi we współpracy z PSK organizuje w dniach 15-16.03.2016 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi konferencję “Profesjonalizacja Kreatywności” , której celem będzie próba odnalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące profesjonalizacji kreatywności.

logo konferencji profesjonalizacja kreatywności PSK

Cel konferencji.
Celem konferencji będzie próba odnalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące profesjonalizacji kreatywności. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi ma bogate doświadczenie oraz dorobek teoretyczny w dziedzinie kreatywności. Naszym celem od wielu lat jest wyposażenie studentów w kompetencje kreatywne, które stają się ich kluczowymi umiejętnościami w życiu zawodowym i osobistym. Obecnie pragniemy poddać szerokiej dyskusji zagadnienie profesjonalizacji kreatywności jako jednej z ważniejszych cech nowoczesnego modelu kształcenia. Chcemy wydobyć aspekty profesjonalizowania się kreatywności, przekształcania kreatywności z tej będącej na marginesie w odrębną dziedzinę. Zauważamy bowiem, że kreatywność zyskuje własną tożsamość i znaczenie.

Podczas standardowych konferencji podejmowane są rozważania teoretyczne odnoszące się do wybranego fragmentu rzeczywistości. W trakcie niniejszej konferencji chcemy skupić się nie tylko na refleksji teoretycznej, ale także na prezentacji dzieł twórczych, stymulowaniu procesu ich powstawania oraz na promocji kreatywności.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

 1. Identyfikowanie zainteresowań i zdolności
  Przekształcanie się twórczych zainteresowań, zdolności twórczych i działań w aktywności zawodowe: Czym są zainteresowania i działania kreatywne? W jaki sposób wspierać powstawanie zainteresowań kreatywnością w różnych środowiskach? Jak wzbudzać motywację do podejmowania twórczych działań?
 2. Stymulowanie rozwoju kompetencji kreatywnych
  Praca nad rozwojem kompetencji kreatywnych, metody ich rozwijania: Czym są kompetencje kreatywne? Kiedy i dlaczego kompetencje kreatywne stają się niezbędne w pracy zawodowej? W jakich zawodach kompetencje kreatywne stają się kompetencjami kluczowymi.
 3. Sektor kreatywny jako wynik profesjonalizacji
  Wspieranie procesów wyodrębniania się nowych zawodów lub specjalności w  dziedzinie kreatywności: Co to jest sektor kreatywny? W jaki sposób wspierać procesy wyodrębniania się nowych zawodów lub specjalności w dziedzinie kreatywności? Jak kształcić do pracy w sektorze kreatywnym? W jaki sposób rozwijać kompetencje kreatywne?
 4. Refleksja teoretyczna o kreatywności
  Konceptualizacja kreatywności oraz procesu jej profesjonalizacji.

Formuła konferencji jest otwarta.

Dopuszczamy różne formy prezentacji idei i dzieł, ale zapraszamy także do prezentacji własnych i oryginalnych propozycji twórczej wymiany myśli o rzeczywistości czy własnych twórczych działaniach. Proponujemy:

 • ­prezentacje dzieł będących wytworem twórczej działalności;
 • panel dyskusyjny dotyczący profesjonalizacji kreatywności;
 • wykłady, prezentacja wyników badań, projektów naukowo-badawczych, postery, etc.
 • dyskusje w sekcjach – skoncentrowane na problemie profesjonalizacji kreatywności;
 • debatę podsumowującą wypracowane idee i rozwiązania;
 • wizyty w firmach i instytucjach sektora kreatywnego jako okazje do tworzenia nowych dzieł.

Adresaci konferencji.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką kreatywności w różnych obszarach aktywności. Planowana jest praca w kilku sekcjach tematycznych, obejmujących takie obszary, jak: edukacja, biznes, działania
w społeczności lokalnej, działalność organizacji pozarządowych, arteterapia, nowe media,  sztuka.

Do udziału w konferencji zaproszone zostaną instytucje zainteresowane implementacją kreatywności. Uczestnicy konferencji będą rozwiązywali problemy ważne dla danej instytucji.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do spotkania w gronie osób pracujących na rzecz profesjonalizacji kreatywności, do inspirujących dyskusji dotyczących twórczych idei. Rezultatem konferencji będzie recenzowana monografia naukowa.

Bez nazwy-1

Komitet Naukowy
prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt – przewodniczący
Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Andrzej Falkowski
Uniwersytet SWPS
prof. dr hab. Eugeniusz Józefowski
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Uniwersytet Warszawski
prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc
Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK
Uniwersytet  Jana Kochanowskiego  W  Kielcach

Komitet Organizacyjny
dr Kamila Witerska – przewodnicząca
dr Elżbieta Woźnicka – zastępca przewodniczącej
dr prof. AHE Makary K. Stasiak
dr Leszek Kuras
dr Kamila Lasocińska
dr Łukasz Zaorski-Sikora
mgr Anna Przybylska
Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

Sekretarz Konferencji
mgr Magdalena Rajch
e-mail: profesjonalizacja.kreatywnosci@ahe.lodz.pl

Ustalenia organizacyjne.
Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w pliku do pobrania, prosimy wypełnić i  przesłać na adres e-mail: profesjonalizacja.kreatywnosci@ahe.lodz.pl oraz dokonać wpłaty.

Członkowie PSK wnoszą zmniejszoną opłatę konferencyjną, w zależności od terminu zgłoszenia:
zgłoszenie do 31 stycznia 2015 r. – 412 zł, zgłoszenie do 15 lutego 2016 r. – 452 zł, zgłoszenie do 29 lutego 2016 r.  – 480 zł.

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, publikację artykułów w recenzowanej monografii,  obiady i przerwy kawowe.

Opłatę prosimy wnosić na konto Akademii z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska Uczestnika oraz tytułu konferencji (Profesjonalizacja kreatywności)
nazwa banku: Bank Zachodni WBK S.A.
nr konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736

Biuro Konferencji
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
tel.: 42 29 95 545, 42 63 15 827; fax 42 20 32 589
e-mail: profesjonalizacja.kreatywnosci@ahe.lodz.pl
http://www.ahe.lodz.pl/profesjonalizacja.kreatywnosci

http://profesjonalizacja.kreatywnosci.ahe.lodz.pl

Partnerzy:

Pliki do pobrania
KOMUNIKAT 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN KONFERENCJI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *