Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sto pytań o kreatywność”

23 kwietnia 2015 r. na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja  Naukowa “Sto pytań o kreatywność” Inicjatorem konferencji  jest Koło Naukowe studentów pedagogiki UJK „Strefa Twórczych Dyskusji”.

Zamierzeniem spotkania jest szerzenie wiedzy na temat kreatywności i jej związków z różnymi dziedzinami życia. Konwencja konferencji zakłada prezentacje wystąpień, których treści budowane są wokół pytań o kreatywność zgłaszanych przez studentów. W ten sposób chcemy wyjść naprzeciw rzeczywistym zainteresowaniom osób, dla których kreatywność (w różnych aspektach) stała się treścią życia, tematem pracy badawczej/naukowej czy wreszcie inspirującym obszarem niewyjaśnionych jeszcze kwestii, na które warto szukać rzetelnych odpowiedzi.

Zgłoszone przez studentów „pytania o kreatywność” pokazują jak  wiele zagadnień  związanych z tym fenomenem inspiruje ich do przemyśleń i poszukiwania znaczeń dla różnych terminów i związków kreatywności z licznymi obszarami ludzkiego działania (dydaktyka, doradztwo zawodowe, praca socjalna i wiele innych).

Ze względu na towarzyszące konferencji kilkugodzinne warsztaty twórczego myślenia – blok wystąpień plenarnych został skrócony, ale za to wzbogacony o dyskusję nad poruszanymi w niej zagadnieniami oraz sesję posterową. Przygotowanie posteru/plakatu wokół wybranego pytania traktowane jest jako pełny udział w konferencji. Przygotowane wystąpienia/odpowiedzi znajdą swoje miejsce na sztalugach w hallu CEART-u a ich prezentacja będzie towarzyszyła wystąpieniom plenarnym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Sto pytań o kreatywność”. Niech jak najwięcej pytań doczeka się odpowiedzi i niech powstają nowe pytania wytyczające kolejne obszary badań i poszukiwań…

http://wpia.ujk.edu.pl/wped/konf/150423/informacja.pdf

Z wyrazami szacunku w imieniu własnym i Organizatorów
Prof. dr hab. Irena Pufal-Struzik                                   dr Zofia Okraj
Kierownik naukowy konferencji                                    Kierownik organizacyjny  Konferencji, opiekun SKN „Strefa twórczych dyskusji”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *