Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna Twórczość codzienna – Białystok, 25-27 kwietnia 2014

psk-logo

oraz

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna - Białystok, 25-27 kwietnia 2014

zapraszają do udziału

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-METODYCZNEJ

PATRZEĆ INACZEJ – WIDZIEĆ WIĘCEJ.

TWÓRCZOŚĆ CODZIENNA

JAKO AKTYWNOŚĆ CAŁOŻYCIOWA CZŁOWIEKA

Konferencja odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2014 roku
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • dr hab. Krzysztof J. Szmidt, prof. Uniwersytetu Łódzkiego (Zakład Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Prezes Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)
 • dr hab. Janina Uszyńska – Jarmoc, prof. Uniwersytetu w Białymstoku (Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
 • dr hab. Katarzyna Citko, prof. Uniwersytetu w Białymstoku (Zakład Kulturoznawstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii)
 • dr hab. Agata Cudowska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku (Zakład Pedagogiki Porównawczej, Wydział Pedagogiki i Psychologii)
 • dr hab. Andrzej Kisielewski (Zakład Kulturoznawstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Marzanna Morozewicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku (Zakład Edukacji Wizualnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii)
 • dr Monika Modrzejewska-Świgulska (Zakład Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)
 • dr Kamila Witerska (Katedra Pedagogiki Twórczości, Wydział Humanistyczny, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • mgr Anna Przybylska (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)
 • mgr Lidia Długołęcka-Pinkwart (Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)
 • mgr Dorota Kulesza (Sekretarz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)
 • dr Monika Wróblewska (Zakład Psychologii Społecznej i Rozwoju Człowieka, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)
 • dr Ewa Kępa (Zakład Kulturoznawstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku)
 • mgr Dorota Świdzińska (Zakład Edukacji Wizualnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku)
 • mgr Mariola Wojtkiewicz (Zakład Kulturoznawstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku)
 • mgr Aleksandra Wodzyńska (Zakład Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)

SEKRETARZ KONFERENCJI

dr Beata Kunat (Zakład Pedagogiki i Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności)
tel. 607215954, konferencja.psk@gmail.com

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI I OBSZARY TEMATYCZNE

Twórczość kojarzy się niewątpliwie z wybitnymi osiągnięciami w nauce, sztuce, technice, ale również z aktywnością generującą oryginalne zachowania oraz nowe wytwory, mające przede wszystkim znaczenie rozwojowe i osobotwórcze dla działającego podmiotu. Celem konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i refleksji dotyczących egalitarnego ujęcia twórczości. Koncepcje twórczości codziennej są rozwijane od wielu lat. Cieszą się one szczególnie popularnością wśród autorów różnorodnych poradników myślenia i działania twórczego. Stanowią też przedmiot dociekań naukowych, teoretycznych i empirycznych.

Wraz z prężnie rozwijającymi się badaniami i refleksją nad twórczością codzienną, pojawia się szereg pytań i wątpliwości dotyczących problemów terminologicznych, możliwości wyjaśniania i empirycznego badania zjawisk twórczości egalitarnej oraz stymulowania kreatywności człowieka w różnych etapach jego życia. Mamy nadzieję, że planowane spotkania w ramach konferencji stworzą przestrzeń do żywej dyskusji interdyscyplinarnej oscylującej wokół poniższych proponowanych zagadnień:

 • filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne koncepcje twórczości codziennej;
 • kulturowy aspekt twórczości codziennej;
 • znaczenie twórczości codziennej w rozwoju człowieka;
 • twórczość codzienna a twórczość wybitna;
 • twórczość codzienna a zdrowie psychiczne i dobrostan człowieka;
 • twórczość codzienna w przestrzeni artystycznej;
 • twórczość codzienna w przestrzeni medialnej;
 • stymulowanie twórczości codziennej i kreatywności człowieka – edukacyjny wymiar twórczości codziennej;
 • twórcze kompetencje a kompetencje w twórczości;
 • twórczość codzienna z perspektywy jej empirycznego badania;
 • twórczość codzienna jako szansa, złudzenie i dylemat aktywności całożyciowej człowieka;
 • twórczość codzienna z perspektywy osobistych doświadczeń członków i sympatyków PSK.

Przewidujemy różne formy udziału w konferencji: wystąpienia w sekcjach tematycznych, sesji posterowej prezentującej własne wytwory twórcze, warsztaty metodologiczne dotyczące badania twórczości codziennej oraz warsztaty metodyczne rozwijające twórczy potencjał uczestników konferencji.

Zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów, pracowników instytucji edukacyjnych i kulturalnych, studentów, a także wszystkich zainteresowanych tematyką kreatywności.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Termin nadsyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty konferencyjnej: 28 lutego 2014 roku
Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia na adres: konferencja.psk@gmail.com

Opłata konferencyjna:

Opcja 1: czynny udział w konferencji z wystąpieniem
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności – 470 zł, pozostali uczestnicy – 550 zł
(opłata obejmuje: koszt wydania publikacji, udział w warsztatach, 2 obiady, przerwy kawowe, 2 kolacje)

Opcja 2: bierny udział w konferencji, w tym udział w warsztatach
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności – 170 zł, pozostali uczestnicy – 250 zł
(opłata obejmuje: udział w wykładach i warsztatach, 2 obiady, przerwy kawowe, 2 kolacje)

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto: PKO S.A. IV O/Kraków 10 1240 3002 1111 0000 2885 7811

W tytule wpłaty prosimy wpisać:
imię i nazwisko uczestnika, Konferencja PSK Twórczość – Białystok 2014

Program konferencji oraz wytyczne do publikacji
udostępnione będą na stronie internetowej konferencji
http://patrzecinaczej.wordpress.com/

Do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *