Ogólnopolski Konkurs “Kolęda w sieci”

Ogólnopolski Konkurs

Ogólnopolski Konkurs "Kolęda w sieci"

“Kolęda w sieci”

Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Mikołaja Reja
w Radomiu

ul. Krucza 2/10 tel. 331-03-57
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
“Kolęda w sieci”

Konkurs jest realizowany przez uczniów naszej szkoły w ramach Międzynarodowego Projektu CENTRES – “Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji” we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Kreatywności oraz Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Stanowi również kontynuację przedsięwzięć artystycznych dotychczas organizowanych
w Publicznym Gimnazjum nr 12 w Radomiu “Szkolne Talenty” oraz “Klasowe Kolędowanie”.
Koordynatorem konkursu jest pani Joanna Siemiątkowska.

Cele konkursu:

 • popularyzacja dorobku kulturowego Polski i Europy
 • odkrywanie i ujawnianie talentów uczniów w środowisku lokalnym i ogólnopolskim
 • prezentacja własnych umiejętności medialnych
 • doskonalenie umiejętności organizacyjnych i menedżerskich uczniów
 • wyzwalanie kreatywności i postaw twórczych
 • integracja środowiska lokalnego i ogólnopolskiego oraz uczestników projektu CENTRES

Ocenie będzie podlegać:

 • czystość intonacji
 • dobór repertuaru
 • walory artystyczne
 • pomysł wykonawczy
 • wartość techniczna i artystyczna filmu
 • wykorzystanie potencjału lokalnego środowiska
 • oryginalność udokumentowania współpracy podejmowanej z mediami, osobami i firmami związanymi z przemysłem kreatywnym w celu zrealizowania zadania

Etapy konkursu:

 • szkolny
 • radomski
 • krajowy

Procedury związane z konkursem:

 1. Szkoły przesyłają maksymalnie 2 najlepsze filmy wyłonione w czasie eliminacji szkolnych do dnia 10 stycznia 2014r.: film z nagraniem wykonywanej kolędy lub pastorałki.
 2. Uczniowie szkół polskich przygotowują jedną kolędę lub pastorałkę w języku ojczystym.
 3. Laureaci eliminacji szkolnych nagrywają film z własnym wykonaniem jednej kolędy lub pastorałki.
 4. Czas trwania filmu nie może przekroczyć 2 minut oraz 50 MB.
 5. Szkoła przesyła nagranie filmowe (linki do filmów umieszczonych na serwerze YouTube) na adres: joanna.siemiatkowska@rodon.radom.pl
 6. Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres:
  Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Mikołaja Reja
  ul. Krucza 2/10
  26-600 Radom
  Polska
  Z dopiskiem “Kolęda w sieci”.
 7. Klauzulę zgody na udział oraz publikowanie danych osobowych, wizerunku, wytworów artystycznych, promocji uczniów dla celów konkursu oraz wyników uzyskanych na poszczególnych etapach zachowuje szkoła zgłaszająca uczniów do konkursu.
 8. Filmy (linki) z nagranymi kolędami umieszczone zostaną na stronie projektu CENTRES i RODoN.
 9. Głosowanie na wybrany film polegać będzie na wysłaniu maila na adres: glosowanie@rodon.radom.pl i wpisaniu w temacie wiadomości numeru wybranego filmu. Wszyscy głosujący (którzy przyślą maila na w/w adres) wezmą udział w losowaniu dodatkowej nagrody.
 10. Wygrywa nagranie, które otrzyma największą ilość głosów – etap krajowy.
 11. Głosowanie odbywać się będzie od 14 stycznia 2014r. do 16 stycznia 2014r. do godz.2200.
 12. Szkoły z Radomia i okolic biorące udział w konkursie zaprezentują przygotowane przez siebie kolędy podczas koncertu 21 stycznia 2014r. o godz. 1030 na radomskim podsumowaniu projektu CENTRES.
 13. Nadesłanie filmu na konkurs świadczy o akceptacji regulaminu konkursu.
 14. Autorzy filmu i wykonawcy /jeśli są pełnoletni/, ich rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej PG nr 12 im. Mikołaja Reja, RODoN, projektu CENTRES oraz innych wskazanych przez organizatora, a także w mediach danych osobowych, wizerunku, wytworów artystycznych oraz informacji o wynikach uczestnika na wszystkich etapach konkursu.
 15. Ostateczne decyzje dotyczące konkursu podejmuje organizator konkursu Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Mikołaja Reja w Radomiu.

Załączniki:

Życzymy powodzenia i oczekujemy na zgłoszenia!

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *