Posiedzenie Zarządu i Prezesów Kół Terenowych PSK

W dniu 29 września 2007, w Krakowie, w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności spotkał się Zarząd PSK w osobach:

Prezes – Krzysztof J.Szmidt
Wiceprezes – Witold Ligęza
Sekretarz – Beata Wancisiewicz – Krasny
Skarbnik – Weronika Piotrowska
Janusz Ziarnik
Ewa Bodnar

Anna Przybylska nie dojechała z powodu choroby, przesłała list na ręce Prezesa.

Koła terenowe reprezentowały: Monika Modrzejewska – Śmigulska, Magdalena Ciechańska, Dorota Kulesza.

Porządek obrad:
1. Powitanie zebranych przez Prezesa PSK.
2. Przedstawienie harmonogramu spotkania.
3. Wystąpienie Prezesa PSK.
4. Sesja problemowa.
5. Sprawy różne.

Prezes PSK prof. Krzysztof J.Szmidt przedstawił wszystkim zebranym listę problemów, które jego zdaniem należy pilnie rozwiązać, by nie dać podstaw do niepokoju o dalszą przyszłość Stowarzyszenia.
1. Jaki jest sens utrzymywania i promocji procedury otrzymywania licencji trenerskich PSK?
2. Czy zasadne jest istnienie Kół Terenowych, jeśli ich działalność zdaje się być fasadowa?
3. Jakie funkcje spełnia i ma spełniać Zarząd PSK?
4. Jaka powinna być formuła pracy naukowej Stowarzyszenia? Czy sesje naukowe, warsztaty, laboratoria i popasy są nadal aktualną ofertą?
5. W czym tkwi brak zainteresowania ze strony członków funkcjonowaniem strony internetowej PSK i stąd – brakiem promocji tegoż?
6. Dlaczego tak małe zainteresowanie jest kształtem biuletynu PSK? Co można zrobić w zakresie działalności wydawniczej?

Powyższe pytania stały się przedmiotem sesji problemowej, podczas której stawiano wiele pytań, starano się na nie odpowiadać, ale przede wszystkim sformułowano kilka wniosków dotyczących dalszej pracy Stowarzyszenia.
1. Z powodu zbyt małej liczby zapisanych członków odwołano VI Sesję Naukową w Cieszynie. Jedną z przyczyn, wg kilku osób, był zbyt duży koszt sesji, być może też niedoprecyzowanie organizacyjne ( słaba promocja sesji, brak programu i harmonogramu). Termin wrześniowy – z jednej strony już utrwalony ( ostatni weekend września), z drugiej jest sporym obciążeniem dla nauczycieli, którzy stanowią duży odsetek uczestników sesji. Formuła sesji naukowej jest chyba mniej popularna, niż sesji warsztatowej – kiedy to ludzie mierzą się z konkretnymi rozwiązaniami, praktycznymi i bardziej ich interesującymi
Aby nie doprowadzić po raz drugi do takiej sytuacji można:
– obniżyć koszt sesji ( np. poprzez wynegocjowanie jeszcze raz stawek noclegowych i żywieniowych, a także wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia)
– zaproponować płatność ratalną
– przygotować konkretną ofertę programową – dotyczy to organizatorów sesji
– zadbać o promocję sesji nie tylko na stronie internetowej PSK, ale na uczelniach, w ośrodkach doradztwa metodycznego, czy poprzez pocztę kuratoryjną
– przedyskutować formułę sesji – być może lepiej zdecydować się na sesję warsztatową
– zaproponować konkretny termin ( ustalono: 5-6 kwietnia 2008)

2. Istotnym problemem stała się procedura przyznawania licencji trenerskich PSK, a raczej jej brak. Jak ustalono, tak naprawdę nie do końca zostały określone zasady przyznawania licencji ( kapituła, terminy, formuła), nie została też ta procedura w odpowiedni sposób zareklamowana.
Wnioski:
– sami członkowie PSK i ewentualni posiadacze licencji mogą właściwie wypromować licencję i spowodować, że będzie ona miała odpowiednią rangę
– na najbliższej sesji należy przyznać kilka pierwszych licencji trenerskich

3. Koła terenowe PSK nie do końca spełniają rolę prawdziwie promującą idee Stowarzyszenia. Działają one bardzo nierówno, niektóre praktycznie nie działają ( tak jak Koło Śląsko – Małopolskie). Dość trudno zdiagnozować tę sytuację, ponieważ nie wiadomo, czy przyczyna tkwi w braku chęci ze strony szefów Kół aktywizowania oddziałów, czy też w zaniku inicjatywy ze strony członków. Członkowie Stowarzyszenia to w dużej mierze nauczyciele ( ducha kreatywności “zabił” awans zawodowy), młodzi pedagodzy kreatywności, którzy chcą szybko zaistnieć w branży trenerskiej i nie interesują ich spotkania w dużej mierze oparte też na wzajemnej przyjaźni i osoby, które figurują na listach członkowskich w zasadzie jak martwe dusze.
Wnioski:
– podjąć próby aktywizacji członków w tych Kołach, które praktycznie nie działają
– przyciągać uczestników ciekawymi propozycjami tematów
– zadbać o dobre relacje między członkami stowarzyszenia
– pamiętać o celach spotkań: edukacyjnym, promocyjnym i przyjacielskim

4. Strona internetowa PSK jest platformą marketingową i za taka należy ją uważać. Dlatego też należy zadbać o nową szatę graficzną strony tytułowej, jak również za aktualizację treści. Wnioski:
– opracować nową strukturę strony ( przekazać administratorowi wypracowane hasła)
– zadbać o rzetelną porcję aktualnych wiadomości
– reklamować stronę internetową Stowarzyszenia

5. Biuletyn PSK ma spełniać rolę informacyjno-sprawozdawczą, dlatego pozostając przy formule papierowej należy ustalić nowe zasady wydawania pisma. Braki finansowe powodują, że biuletyn może być wydawany najwyżej raz w roku. Ustalono, iż tegoroczne wydanie ukaże się przed świętami Bożego Narodzenia ( termin nadsyłania materiałów 15.11.2007), a kolejne będą się ukazywać na przełomie sierpnia i września ( zgodnie z kalendarzem roku szkolnego).

6. Rozmawiano również o kondycji finansowej stowarzyszenia – bardzo mała liczba osób regularnie wpłaca składki członkowskie. Dlatego rozsądne byłoby pomyślenie o funduszach unijnych, jako poważnym wsparciu finansowym.

7. Na zakończenie sesji problemowej Prezes PSK zaprosił wszystkich
do burzy mózgów na temat: “Co zrobić, żeby ożywić działania PSK?”

Dorota Kulesza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *