Prezes Anna Przybylska składa podziękowania

W dniach 22.05.2009- 24.05.2009 roku odbyła się w Krakowie uroczysta VII Sesja Naukowo-Metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności w Europejskim Roku Innowacji i Kreatywności. Tematem Sesji były rozważania dotyczące twórczości dzieci młodzieży: “TWÓRCZOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY. Stymulowanie- Badanie-Wsparcie”.

W Sesji udział wzięli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich, szkół, przedszkoli, placówek wychowania pozaszkolnego w kraju i za granicą. Słowo padało z ust Pań i Panów Profesorów, Doktorów, Magistrów i jeszcze nie-Magistrów, (prof.J. Uszyńska-Jarmoc- Uniwersytet w Białymstoku, prof. K. J. Szmidt – UŁ-Łódź, prof. W. Karolak- WSH-E-Łódź, prof. M .Krasoń- Uniwersytet Śląski i Akademia Muzyczna w Katowicach, prof. I.Pufal-Struzik -UJ-Kraków, prof. U. Szuścik -Uniwersytet Śląski-Cieszyn, dr M. Adamska-Staroń- Akademia im. J. Długosza-Częstochowa, dr M. Ligęza -UJ- Kraków, dr W. Ligęza- Uniwersytet Pedagogiczny-Kraków, dr W. Kozłowski – UW-Warszawa, mgr A. Gajda -APS- Warszawa, dr J. Bonar – UŁ-Łódź, dr T. Samulczyk- Uniwersytet Zielonogórski, dr M. Siekańska- AWF-Kraków, K.T.Piotrowski – UJ- Kraków, mgr L. Długołęcka- Pinkwart- dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zakopanem oraz nauczyciel w klasie fortepianu w szkole artystycznej w Popradzie-Słowacja, mgr Dorota Kulesza- dyrektor gimnazjum niepublicznego w Niepołomicach, A. Bujacz- jeszcze nie-magister- IV rok psychologii Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu).

Uroczystą Sesję rozpoczął swym referatem Pierwszy Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności – Prof. K. J. Szmidt, mówiąc o mitach dotyczących twórczości dzieci i poddając je próbie dekonspiracji. Wszystkie pozostałe, zgłoszone referaty-zostały wygłoszone zgodnie z planem, z trudem mieszcząc się w wyznaczonych 20 minutach. Po każdym z nich – można było zadać referentowi pytanie, skomentować – też brakowało czasu. Interesujące warsztaty dla uczestników Sesji prowadziły następujące osoby: mgr T. Grąziewicz – Jóźwik, mgr Maja Dobkowska, mgr E. Plinkiewicz, mgr K. Moszner, mgr A. Stypuła, mgr P. Goździk, mgr J. Ligęza.

WSZYSTKIM REFERENTOM, OSOBOM PROWADZĄCYM WARSZTATY, ORGANIZATOROM, UCZESTNIKOM – w imieniu całego zarządu – serdecznie dziękuję.

Kolejna nasza Sesja okazała się być owocnym spotkaniem teoretyków z praktykami. Po raz kolejny wzmocniliśmy nasze skrzydła, by niosły nas jeszcze dalej i wyżej ku kreatywności. Szczególnie dziękuję Panom: Prof. Krzysztofowi Szmidtowi i doktorowi Witoldowi Ligęzie – za trud redakcji publikacji, zawierającej referaty wygłoszone na Sesji oraz pieczę nad sprawnym przebiegiem zarówno sesji referatowych jak i dyskusji.

Organizatorom: Polskiemu Stowarzyszeniu Kreatywności, Małopolskiemu Niepublicznemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli, Grupie OTE KANGUR i wszystkim niewymienionym tu Osobom – dziękuję za stworzenie warunków, byśmy wszyscy czuli się wspaniale tak duchowo jak i cieleśnie.
Władzom Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera oraz Uniwersytetu Pedagogicznego – gromkie DZIĘKUJEMY!!za udostępnienie pomieszczeń, w których mogliśmy wysłuchać głoszonego słowa.

Wieczorem, 2009-05-22 – w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, przy ul. Dietla 93 – odbyło się Walne Zebranie członków PSK i wybory władz. Po przyjęciu sprawozdania przedstawionego przez Prezesa PSK- Prof. K. J. Szmidta i uzyskaniu absolutorium, odbyły się wybory.
Powstał nowy zarząd w następującym składzie:
Prezes: mgr Anna Przybylska
Wiceprezes: dr Witold Ligęza
Sekretarz: mgr Monika Modrzejewska – Świgulska
Skarbnik: mgr Jacek Goncerzewicz
Członkowie zarządu:
Prof. Krzysztof Jan Szmidt
Prof. Janina Uszyńska – Jarmoc
Mgr Lidia Długołęcka – Pinkwart
Mgr Dorota Kulesza

Państwo: prof. J. Uszyńska -Jarmoc i K. J. Szmidt – będą sprawować pieczę nad sprawami naukowymi i profesjonalizacji.
Przed nowym zarządem stanęły nowe wyzwania i konieczność doskonalenia form już wypracowanych. Propozycja programu na rozpoczynającą się kadencję zostanie opublikowana na naszej stronie. Wszak to, czego dokonamy- od nas(nie tylko od zarządu) zależy. Zapraszam zatem do dyskusji nad tym, co warto zrobić, co można zrobić lepiej a z czego zrezygnować. Dziękuję za zaufanie, jakim zostałam obdarzona. Jest to wyróżnienie i wielkie zobowiązanie, także pragnienie, by nasze Stowarzyszenie nie tylko istniało, ale się rozwijało, byśmy za 4 lata mogli powiedzieć: wzmocniliśmy skrzydła, nie zmarnowaliśmy czasu.

Anna Przybylska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *