Prezes na Gali w Warszawie

UROCZYSTA GALA W WARSZAWIE

W dniu 25 lutego 2010 roku, w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta Gala zamykająca obchody Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji w Polsce.
Celem ogłoszonego roku 2009 -Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji było uświadomienie społeczeństwu, że kreatywność i innowacyjność są najważniejszymi cechami decydującymi o wzroście gospodarczym, kulturalnym czy naukowym. Są stymulatorami rozwoju regionów i krajów a także, co jest wartością niebagatelną- pozwala na wszechstronny, indywidualny rozwój każdego człowieka.
Przedsięwzięcia odbywające się w ramach obchodów Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji dowiodły, iż Polacy są kreatywni i chętnie realizują nowatorskie i efektywne inicjatywy, odpowiadające na aktualne wyzwania społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Każdy projekt zgodny z celami Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji – mógł ubiegać się o patronat Roku, przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat otrzymało 261 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, instytucje publiczne, szkoły, firmy. Ponad setka z nich walczyła o tytuł “Lidera Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji”. Komisja Konkursowa wyłoniła dziesięciu autorów najlepszych projektów(po 2 w każdej kategorii: edukacja, kultura i sztuka, nauka i technika, gospodarka i biznes, inicjatywy społeczne), którzy na Gali odebrali statuetki i dyplomy. Warto dodać, że nasz kraj okazał się być liderem wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby wyróżnionych patronatem projektów.
Karel Bartak- przedstawiciel Komisji Europejskiej (Dyrektor Departamentu Komunikacji i Wykorzystania Rezultatów-Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury) podkreślił, ze celem ogłaszania przez Komisję Europejską haseł na kolejne lata jest zwrócenie uwagi na istotne i wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej tematy, które powinny stać się przedmiotem debaty politycznej i społecznej w UE. Tematem przewodnim bieżącego roku 2010 jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Tam była, wystąpień wysłuchała, laureatów podziwiała ( z niektórymi -udało się porozmawiać) i kolejny raz uświadomiła sobie, że sporo jest ludzi, którym CHCE SIĘ CHCIEĆ…
Anna Przybylska
Prezes PSK

e2rd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *