Profile uzdolnień. Intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych

Rekomendowana tu książka jest skróconą wersją doktoratu autora z roku 2003. Autor, psycholog z UW, postanowił zbadać testowo, czy istnieją specyficzne składniki wybranych uzdolnień artystycznych (muzycznych i plastycznych) i czym się różnią oba te typy uzdolnień u 410 uczniów szkół artystycznych z kilku miast Polski. W części teoretycznej (rozdz. 1-5) zostały przedstawione syntetyczne modele zdolności twórczych i uzdolnień, w tym autorski model uzdolnienia jako zjawiska specyficznego dziedzinowo. Cała reszta książki prezentuje badania empiryczne, ich prześledzenie z pewnością przyda się tym wszystkim, którzy piszą prace magisterskie i doktorskie z tej tematyki. Dyskusyjne są tezy autora, podobnie jak i innych zwolenników bezwzględnej specyficzności zdolności twórczych (“(…) nie ma twórczości bez dziedziny, w której się dokonuje”, s. 16), którzy zapominają, iż wielu twórców, w tym tak wybitnych jak L. da Vinci, Witkacy czy T. Konwicki, było uzdolnionych interdyscyplinarnie i postawa twórcza przenikała niemal wszystko, czego się dotknęli – w najróżniejszych dziedzinach.
Hipotezy autora zostały zweryfikowane tylko częściowo i warto się o tym przekonać. Literatura konieczna!

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *