Projekt CENTERS – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji, ciag dalszy

Polskie Stowarzyszenie Kretywności, jak pewnie już niektórzy z Was wiedzą, jest partnerem współrealizującym europejski projekt CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt koordynuje polska fila British Council wraz z 9 partnerami z 8 krajów UE – Danii, Finlandii, Estonii, Litwy, Polski, Słowenii, Czech, Wielkiej Brytanii.
Najogólniej mówiąc, projekt został tak pomyślany, aby angażować organizacje samorządowe, instytucje oświatowe wszystkich szczebli oraz przedstawicieli branży kreatywnej (np. sztuki, mody, reklamy, rękodzieła, filmu). Realizatorzy projektu, w tym PSK, chcą promować nowy wymiar edukacji, która wychodzi poza mury szkoły. Z jednej strony może być przygodą, z drugiej ma swój wymiar użyteczności publicznej, bowiem głównym celem projektu jest powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość.
Zadanie PSK polega na przeprowadzeniu pilotażu wśród gimnazjalistów i licelalistów. Zobowiązaliśmy się pozyskać do projektu minimum 100 szkół, a to znaczy jednocześnie 100 grup uczniowskich wraz z nauczycielami. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!!!!! LICZYMY NA WASZĄ OBECNOŚĆ!!!!!!!!!!!! Co więcej, mamy przygotować trening twórczego rozwiązywania problemów dla nauczycieli, aby mogli oni wspierać innowacyjne pomysły swoich uczniów. Uczniowie natomiast będą organizowali działania animacyjne na rzecz społeczności lokalnej i branży kreatywnej np. organizując – pokaz mody, festiwal teatralny czy filmowy, benefis lokalnego artysty, koncertu muzyczny, wystawę prac wybranego twórcy.

Spotkania partnerów CENTRES

W ramach projektu odbywają się regularne spotkania partnerów i towarzyszące im konferencje. Podczas spotkań partnerskich: wymieniamy się pomysłami, zdajemy relację
z dotychczasowych osiągnięć, planów, napotykanych trudności i problemów w przyjaznej
i wspierającej atmosferze. Jeżeli chodzi o spotkania partnerów i konferencje, to pierwsze miało miejsce Lubljanie. We wrześniu to my byliśmy organizatorami konferencji w Krakowie, ostatnia odbyła się w styczniu w Londynie, która został zatytułowana: Creative Entrepreneurship In Schools: International approaches. Podczas londyńskiej konferencji referaty wygłosiły zarówno osoby zatrudnione w branży kreatywnej, jak i naukowcy zajmujący się nauczaniem przedsiębiorczości w Anglii, Szwecji i Finlandii. Było to naprawdę ciekawe spotkanie, na którym można było porównać własne doświadczenia związane z rozwijaniem przedsiębiorczości i kreatywności, z tym jak się to robi w innych krajach europejskich. Przykładowo, Steve Ackerman, menager Somthin’Else przedstawił kryteria rekrutacji nowych pracowników, Outi Hagg z AltoUniveristy (Finlandi) zajmująco opowiadała o różnych modelach nauczania przedsiębiorczości w Stanach, Anglii i Finlandii . Organizatorzy konferencji zaproponowali również warsztaty podczas, których prowadzący dzieli się swoimi pomysłami na rozwijanie myślenia twórczego w pracy z młodzieżą.
W konferencji wzięło udział zadziwiająco dużo nauczycieli, ale i osób z branży kreatywnej np. artystów. W trakcie panelu dyskusyjnego, w którym m.in. brała udział znana
z krakowskiej konferencji Lindsey Hall, rozgorzała dyskusja na temat konieczności
i sposobów rozwijania postaw przedsiębiorczych i twórczości w szkołach angielskich. Zaskakujące, że angielscy nauczyciele szkół państwowych zgłaszali podobne problemy do tych, z którymi borykają się polscy nauczyciele – zbyt liczne klasy, biurokracja, przeładowany program, niewystarczające fundusze. Następne spotkanie partnerów odbędzie się w maju w Tallinie.

Pozdrawiamy serdecznie,

Dorota Kulesza
Monika Modrzejewska-Świgulska

Dorota Kulesza i Monika Modrzejewska-Świgulska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *