FORMY DZIAŁANIA PSK (LABORATORIA, SESJE, WARSZTATY)

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności od początku swojej działalności proponuje swoim członkom i wszystkim zainteresowanym udział w kilku formach aktywności.

Z reguły spotykamy się w różnych miejscowościach Polski, często konkretnie związanych z daną formą aktywności.

Laboratoria Treningu Twórczości odbywające się kilka razy w roku to najczęściej jedno lub dwudniowe warsztaty, podczas których poznajemy nowe (lub ćwiczymy i doskonalimy te znane) metody, style i konkretne ćwiczenia z treningów twórczości (ale także szerokiego obszaru psychopedagogiki kreatywności) w praktyce. Staramy się przekonywać, że aby uczyć kogoś z pasją, samemu trzeba się uczyć w sposób ciekawy, inspirujący i wnoszący nowe treści do warsztatu pracy.

Sesje naukowe (konferencje, sympozja) odbywają się co dwa, trzy lata, najczęściej w ośrodkach akademickich. To spotkania naukowców i praktyków, dla których pedagogika kreatywności jest obiektem badawczym lub działaniem praktycznym.

Wakacyjne Laboratoria Twórczości to kilkudniowe wakacyjne spotkania, podczas których uczestnicy spotykają się na różnych (ale tematycznie powiązanych) warsztatach, jak również zwiedzają najbliższą okolicę i w sposób dla siebie najdogodniejszy – odpoczywają. Wakacyjne Laboratoria Twórczości to zmodyfikowana o komponent warsztatowy wersja letnich “popasów”.

Warsztaty tematyczne – zamawiane konkretnie przez jakąś grupę osób, realizowane są na terenie całej Polski przez trenerów Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności wg uzgodnionego harmonogramu.

Odsyłacze do opisów imprez znajdują się pod obrazkami z lewej strony.
Odsyłacze do zdjęć Umieszczone są z prawej strony.


 • sesja-2011-listopad-poznan

  Jubileuszowa Sesja
  Twórczość a Środowisko
  Społeczno-kulturowe
  Poznań, 18-20 listopada 2011

 • lab-2011-luty

  Warsztaty ekspresji teatralnej
  i plastycznej
  Kraków, 12 lutego 2011

 • laboratorium2009napis

  Eksploracje
  Kombinacje
  Transformacje
  Nowa koncepcja treningu kreatywności
  Łódź 24 stycznia 2009

 • poznan-mdk-min

  Przełamywanie barier
  Poznań – 28 i 29 listopada 2009

 • cieszyn3

  VI Sesja Metodyczna PSK
  Pedagog l Psycholog Twórczości
  Przestrzenie Sztuki
  Cieszyn – 5 i 6 Kwietnia 2008

 • lab_2007a

  OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
  Trening Twórczości
  dla Zaawansowanych
  w Oparciu o Techniki
  Janusza Kujawskiego
  Konstancin – 2 czerwca 2007