Sprawozdanie 2009-2010

Zamierzenia zrealizowane:

 1. Laboratorium Treningu Twórczości pod hasłem: ” Przełamywanie barier” – 28 i 29 listopada 2009 – Poznań. W ramach tego LTT odbyło się 6 warsztatów, które poprowadziły członkinie PSK:
  • “Zrozumieć dziecko”- Ilona Dębińska-Półtorak
  • “Ciało nieobce”- Agata Gajos
  • “Przeskoczyć sześcian”- Aleksandra Bujacz
  • “Jak chapsnąć blubry- literackie zmagania z gwarą”- Magdalena Zakrzewska
  • “A w tytkowej głowie-warsztat plastyczno-literacki”- Anna Przybylska
  • “Odmładzanie energii poprzez relaks” – Katarzyna Talarczyk
 2. Laboratorium Treningu Twórczości – 15 i 16 maja 2010- Kraków. W ramach tego LTT odbyły się dwa warsztaty:
  • “Elementy treningu szczęścia”- Aleksandra Chmielińska
  • “Synektyka”- Krzysztof T. Piotrowski i Jarosław Orzechowski
 3. Zaplanowana została Sesja Jubileuszowa Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności- odbędzie się w WSZ “Kadry dla Europy” w Poznaniu, w dniach 18, 19, 20 listopada 2011 roku. Wstępnie opracowano temat oraz program. Temat brzmi: “Twórczość a środowisko społeczno-kulturowe, Jubileuszowa Sesja naukowo-metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności”.
 4. Odbyło się pięć zebrań Zarządu, podjęto następujące uchwały:
  • opracowania struktury Rocznika PSK ” Twórczość i Edukacja”- opracował prof. dr hab. K. J. Szmidt, poszukujemy wydawcy
  • dokonania wpisu do Krajowej Rady Sądowniczej, co umożliwia PSK ubieganie się o udział w projektach, programach
  • zmiany wizerunku i funkcjonalności strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności- wykonawcą jest Pan Edward Domagalik
  • zatwierdzenia projektu i wydania znaczka PSK- znaczek został wydany
  • wyboru miejsca popasu wakacyjnego : rok 2009 – Starbienino, rok 2010- ” Malinowy Chruśniak”- w Łędławkach koło Bisztynka
  • zamiany telefonu stacjonarnego na telefon komórkowy na kartę- do dyspozycji Prezesa Stowarzyszenia. Telefon ufundował Pan Jacek Goncerzewicz- Skarbnik PSK
  • stworzenia i przyznania Prezesowi Stowarzyszenia funduszu reprezentacyjnego, wynoszącego 10% budżetu rocznego PSK
 5. Podjęto decyzje w sprawie:
  • wyrobienia wizytówek z danymi kontaktowymi i adresowymi PSK
  • zwolnienia członków Zarządu z opłat konferencyjnych, chyba że korzystają z delegacji pracowniczych
 6. Nie zrealizowano zamierzeń:
  • Wydania Rocznika PSK, z uwagi na koszty edycyjne, znacznie przekraczające budżet PSK
  • Wydania folderu PSK z uwagi na przedłużające się oczekiwanie na wpis do KRS

W imieniu Zarządu Głównego PSK- Prezes Anna Przybylska