Sprawozdanie 2011-2012

Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności

w okresie od 1.01.2011 do 1.03.2012

 1. Realizacja stałych form:
  • Laboratorium Treningu Twórczości- Zajęcia teatralne i Sztuka w kierunku “Bestiariusza” luty 2012- Kraków
  • Naukowo-Metodyczna Konferencja: “Twórczość a środowisko społeczno-kulturowe”- Sesja Jubileuszowa Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności- listopad 2012- Poznań
 2. Polityka patronacka PSK:
  • Instytut Edukacji Kreatywnej- Dorota Kondrat, członkini PSK
  • Formy Fraktalne- Julia Kaczmarczyk- Piotrowska, członkini PSK
  • Uczeń też człowiek- twórczy indywidualista- Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi
  • Myślanki- Ośrodek Edukacji Twórczej KANGUR
  • Podróże z Fantazją- bajka muzyczna- Lidia Długołęcka- Pinkwart, członkini PSK
  • Przedszkole MAJA- Eliza Wolańczyk
  • Konferencja Metodyczna: Kreatywność nauczyciela – inspiracją rozwoju pasji i talentu ucznia- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Gdańsk
  • Partnerstwo społecznościowe PSK dla konferencji: Biznes To Relacje- Warszawa
 3. Udział w przetargach organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Skutkiem wygranych przetargów zorganizowaliśmy zajęcia z kreatywności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Regionu Mazowsza, seminaria dla nauczycieli w ramach Projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki
 4. Partnerstwo w realizacji Projektu Międzynarodowego, organizowanego przez British Council: KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOŁACH. Początek Projektu: luty 2012 r.
 5. Publikacje- trwają starania o wydanie Rocznika PSK oraz publikacji pokonferencyjnej
 6. Komisja Licencyjna PSK- doprecyzowuje tryb pracy