Sprawozdanie 2012-2013

Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności
w okresie od 1.03.2012 do 1.03.2013

 1. Naukowo Metodyczna Międzynarodowa Konferencja: “Przedsiębiorczość w edukacji – od teorii do praktyki” – Kraków, wrzesień, 2012 r, w ramach corocznych konferencji metodycznych.
  Polskie Stowarzyszenie Kreatywności reprezentowali, wygłaszając wykład : Ludmiła Chakunova- Uniwersytet Medyczny w Grodnie oraz Prezes Honorowy PSK, Prof. dr hab. K. J. Szmidt- Uniwersytet Łódzki. Wystąpili z referatami wszyscy nasi zagraniczni Partnerzy. Warsztaty dla uczestników Konferencji pod hasłem: “Trzy kroki do…” prowadziły: Dorota Kulesza oraz Anna Przybylska
 2. Polityka patronacka PSK:
  • Instytut Edukacji Kreatywnej- Dorota Kondrat, członkini PSK
  • Myślanki- seria książeczek rozwijających twórcze myślenie- Ośrodek Edukacji Twórczej KANGUR
  • Zespół Szkól Ogólnokształcących w Bydgoszczy- realizacja działań uczniów szkoły w ramach Międzynarodowego Programu Stymulującego Twórcze Myślenie w ramach Odysei Umysłu
  • “Pedagogika twórczości”- objęcie Patronatem kolejnego wydania książki naszego Prezesa Honorowego- Prof. dr-a hab. K. J. Szmidta
 3. Udział w przetargach organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.Skutkiem wygranych przetargów podjęte zostały:
  • zajęcia z kreatywności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Regionu Mazowsza oraz seminaria dla nauczycieli w ramach Projektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Kapitał Ludzki.
  • zajęcia wakacyjne dla dzieci Regionu Mazowsza. Trenerzy PSK zrealizowali zajęcia z kreatywności w Letniej Szkole Kreatywności (w ramach ProjInstytut Edukacji Kreatywnej- Dorota Kondrat, członkini PSKektu Mazowieckie Centra Talentu i Kariery, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki). W zajęciach uczestniczyło 159 grup dzieci. Łączna ilość zrealizowanych godzin dydaktycznych wynosiła 4770, zajęcia realizowało 118 nauczycieli – członków PSK, na podstawie programu i scenariuszy autorstwa członków PSK (M. Modrzejewska- Świgulska, Aleksandra Wodzyńska, Aleksandra Chmielińska, Dorota Kondrat). Nadzór merytoryczny sprawowało 7 Ekspertów- trenerów PSK (L. Długołęcka- Pinkwart, D. Kondrat, J. Tarasiewicz, J. Brzezińska, A. Wodzyńska, B. Świderska, J. Ziarnik).
  • Raport końcowy z działalności Letniej Szkoły Kreatywności opracowała członkini PSK – Dorota Kondrat
 4. Partnerstwo w realizacji projektu międzynarodowego, organizowanego przez British Council: “Kreatywna przedsiębiorczość w edukacji”. Udział biorą partnerzy z 8 krajów Unii Europejskiej, w tym PSK.( Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy,Wielka Brytania).
 5. PSK wzięło udział w spotkaniu partnerskim w Liubljanie- kwiecień 2012r., w Krakowie -wrzesień 2012, w Londynie- styczeń 2013
 6. Publikacje– trwają starania o wydanie Rocznika PSK oraz publikacji pokonferencyjnej(po Konferencji w Poznaniu’2011r.)
 7. Komisja Licencyjna PSK– doprecyzowuje tryb pracy i regulamin starań o przyznanie licencji trenera twórczości PSK
 8. Zarząd PSK dopracowuje regulamin patronacki
 9. W skromnym zakresie- PSK sponsorowało wydanie książki Prof. K. J. Szmidta, pt. “Pedagogika twórczości”
 10. Dzięki rekomendacji PSK dla Marty Galewskiej- Kustra- członkini PSK, otrzymała ona stypendium Fundacji Rozwoju Edukacji i w ramach części Programu UE ” Uczenie się przez całe życie”- wzięła udział w szkoleniu z zakresu metod autobiograficznych, które odbyło się w Rzymie(czerwiec’12)