TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY EDUKACJI DZIECI ZDOLNYCH

Konferencja odbyła się w dniach 15 i 16 października 2010 roku w Toruniu. Było to kolejne spotkanie teoretyków i praktyków, zajmujących się kształceniem uczniów zdolnych. Udział wzięli Goście zagraniczni: Pani prof. Joan Frieman i Pan prof. Klaus Urban oraz polscy teoretycy i praktycy, zajmujący się kształceniem uczniów zdolnych. Wykłady plenarne wygłosili: prof. J. Frieman- “Losy zdolnych. Co się zdarza, kiedy dzieci zdolne dorastają”, K. Urban- “Odpowiedzialna kreatointeligencja jako kompetencje dla przyszłości.Podejście integralne” oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności- prof. K.J. Szmidt- “Twórczy Zachód, twórcza Polska? Rozważania o społeczno- kulturowych uwarunkowaniach rozwoju kreatywności”. Odbyła się dyskusja panelowa dotycząca uwarunkowań edukacji dzieci zdolnych a także tworzenia systemów wspierania rozwoju tychże dzieci. Następnie- miała miejsce prezentacja wyników badań oraz doświadczeń praktycznych w pięciu równoległych sekcjach: “Uwarunkowania rozwoju twórczości”, ” Uczeń zdolny, jego rodzina, szkoła, nauczyciele”, Zdolności artystyczne”, “Wokół dobrej praktyki szkolnej”, “Psychologiczne aspekty funkcjonowania ucznia zdolnego”. Wgłoszono 38 referatów.
Prof. K. Urban wskazał w swoim wykładzie na konieczność utworzenia koncepcji odpowiedzialnej kreatointeligencji jako przyszłościowej kompetencji wbudowanej we wszechstronny Komputerowy Model Twórczości- swojego autorstwa. Umożliwi to w pojęciu Profesora uwzględnienie społecznych powiązań i wpływów, których oddziaływanie odpowiada za twórcze i inteligentne myślenie i działanie oraz edukację(nie tylko) zdolnych.
Prof. J. Frieman prezentowała wyniki badań porównawczych przez siebie prowadzonych wśród 210 dzieci: zdolnych, określonych jako uzdolnione, zdolnych bez tej etykietki oraz zdolnych wybranych losowo. Badała, jaki wpływ na ich życie miały pojawiające się szanse, ale także czynniki osobowościowe. Prezes PSK- Prof. K. J. Szmidt- tematem swojego wystąpienia uczynił próbę odpowiedzi na pytanie o to, jakie są najlepsze społeczno- kulturowe warunki rozwoju twórczości i kreatywności jednostek i grup, jakie okoliczności społeczne, gospodarcze, kulturowe i inne stymulują twórczość dojrzałą i wybitną a jakie ją hamują. Gdzie na przestrzeni wieków, najlepiej rozwijała się twórczość wybitna? Podstawowym celem Autora jest polemika z romantyczną i marksistowską wizją środowiska kulturowego jako sfery opresyjnej, ograniczającej wolność i autonomię twórców oraz określenie głównych warunków rozwoju twórczości przez duże T.
Wiele referatów w poszczególnych sekcjach wygłaszali też członkowie PSK- było nas widać i słychać. Podczas uroczystej kolacji, wydanej przez Organizatorów- toczyły się rozmowy poważne i mniej poważne, ale bardzo było miło. Toteż krąg szybko powiększył się o osoby spoza PSK, które bardzo dobrze się z nami poczułyJ i niektóre-zgłosiły chęć wstąpienia do PSK- ku naszej wielkiej radości!
Warto było spotkać się w Toruniu.
Organizatorom- dziękujemy za taką możliwość i stworzenie miłej, owocnej atmosfery.

Anna Przybylska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *