Trening kreatywności – drugie, poszerzone wydanie książki K.J. Szmidta

A oto jak wydawca rekomenduje tę książkę:

“Eksploracje – kombinacje – transformacje!

Krótka teoria i metodyka kreatywności, czyli podstawowe założenia systemu ćwiczeń
Trening kreatywności w praktyce, czyli zestawy ćwiczeń startowych i wyspecjalizowanych
Kreatywność zaawansowana, czyli metody twórczego rozwiązywania problemów
Ćwiczenie kreatywności, czyli codzienna radość twórczego myślenia
Pojęcie kreatywności wciąż wzbudza w wielu ludziach lęk, który wiąże się z nieznanym. Niechętnie pozbywamy się starych schematów myślenia i działania, by zastąpić je innymi metodami, które mogą znacznie poprawić jakość naszego życia, efektywność nauki czy wydajność pracy. A przecież twórcze myślenie przydaje się każdemu – i każdy może doskonalić je na własną rękę! Giętkość umysłu, który potrafi ominąć rafy na swojej drodze, zamiast uparcie trzymać się kursu, to bezcenna zaleta. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej ludzi zetknęło się z treningiem kreatywności. Ta potrzeba jest tym pilniejsza, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem innowacyjności i liczby patentów. Najwyższy czas to zmienić.

Katalizatorem tej zmiany może stać się książka Krzysztofa J. Szmidta, profesora Uniwersytetu Łódzkiego i kierownika Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych. Jej autor nie tylko jasno tłumaczy, czym jest kreatywność i do czego przydaje się w życiu, lecz także proponuje konkretne ćwiczenia, pozwalające wszystkim chętnym rozwijać różne obszary zdolności i umiejętności. Twórcze zachowania, wynikające z pomysłowości i skutkujące powstaniem wartościowych idei, relacji, produktów czy dzieł artystycznych, stanowią ważne źródło satysfakcji oraz wymierną korzyść zarówno dla jednostki, jak i jej otoczenia: rodziny, zespołu czy firmy. W tej książce znajdziesz dokładny opis treningu kreatywności, wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego prowadzenia – spróbuj pójść za jej głosem, a osiągniesz wspaniałe efekty.

– Kreatywność – wyjaśnienie pojęcia i konieczne przybliżenie teorii
– Rozgrzewka twórcza
– Twórcze widzenie świata – ćwiczenie myślenia pytajnego
– Twórcze łączenie – ćwiczenie myślenia kombinacyjnego
– Twórcze przekształcanie – ćwiczenie myślenia transformacyjnego
– Kreatywność zaawansowana – metody twórczego rozwiązywania problemów
– Metodyka treningu kreatywności”.

A oto fragment wstępu do drugiego wydania:

“Pierwsze wydanie “Treningu kreatywności” ukazało się pięć lat temu i – ku mojej wielkiej radości – z miejsca zdobyło sobie dużą popularność i uznanie wśród pedagogów twórczości, psychologów i trenerów grupowych, a więc osób, do których kierowałem tę publikację. Z licznych stron płynęły do mnie tak cieszące każdego autora słowa świadczące o tym, że książka jest ciekawa, napisana zrozumiale, praktyczna i daje podstawę do przeprowadzenia interesujących treningów twórczego myślenia i działania w różnych grupach wiekowych i rozwojowych. Jak mnie zapewniał prezes Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu, “Trening kreatywności” stał się też ulubioną pomocą metodyczną dla członków tego zrzeszenia. Ćwiczenia opisane przeze mnie w tej książce realizowaliśmy i weryfikowaliśmy w zespole pracowników Zakładu Pedagogiki Twórczości UŁ (oprócz autora, dr Monika Modrzejewska-Świgulska, Aleksandra Chmielińska, Aleksandra Wodzyńska) w różnych grupach studentów pedagogiki UŁ, wśród słuchaczy studiów podyplomowych arteterapii, wychowania plastycznego i przedmiotu “Trening kreatywności w rozwoju osobistym”, uczestników kursów i warsztatów dla asystentów, dyrektorów i nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli różnych szczebli i różnych szkół, animatorów czasu wolnego, uczestników płockiego projektu “Szkoła Wspierająca Uzdolnienia”, członków Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. A także w grupach dzieci i młodzieży. Można więc powiedzieć, iż podręcznik ten spełnił swe zadania dydaktyczne.

Szybko też nakład książki został wyczerpany i Wydawnictwo HELION już dawno temu zaproponowało mi przygotowanie wydania drugiego. Oddaję do rąk Czytelników poszerzony “Trening kreatywności”, który zachowuje swój dotychczasowy kształt, jeśli idzie o podstawę teoretyczną, strukturę ćwiczeń i ich metodykę. W niniejszym wydaniu znalazło się ponad trzydzieści nowych, wymyślonych przeze mnie lub opracowanych na podstawie nowych źródeł, ćwiczeń twórczych, które – taką wyrażam nadzieję – spotkają się z żywym odbiorem uczestników treningu. Uzupełniona została też literatura przedmiotu, zapisy w rubryce “Archiwum” prezentujące wyniki różnych treningów kreatywności oraz metodyka treningu.

Mam nadzieję, że książka ta nadal będzie stanowić źródło inspiracji dla pedagogów i psychologów twórczości, trenerów i specjalistów zajęć grupowych. I że rzeczywiście zainspiruje uczestników treningów kreatywności do codziennego tworzenia wartościowych nowości, które wzbogacą ich własne życie, życie ich rodzin, szkół i firm. Bo kreatywności potrzeba Polakom jak ptakom nieba”.

Książkę można zamówić na stronie Księgarni Sensus:

Link do książki na stronie księgarni

K.J. Szmidt