“Trening twórczości w szkole wyższej”

Nakładem Wydawnictwa WSHE w Łodzi ukazała się książka “Trening twórczości w szkole wyższej” pod redakcją Krzysztofa J. Szmidta.

Książka składa się z 16 artykułów, podzielonych umownie na trzy części. Pierwsza część, zatytułowana “Trening twórczości – teoria i praktyka”, prezentuje teksty o charakterze rozpraw teoretycznych, które dotyczą centralnych pojęć związanych z treningiem twórczości. Kolejni autorzy opisują kształtowanie się samego pojęcia twórczości i teoretycznych koncepcji będących podstawą pomocy w tworzeniu (K.J. Szmidt, B. Andrzejewska, M. Karwowski), wysuwając wiele oryginalnych tez dotyczących istoty treningu twórczości i stawiając pytania o jego efektywność. W części tej mamy też okazję poznać oryginalną koncepcję kształcenia podmiotowego studentów WSHE w Łodzi, opisaną przez twórcę szkoły i jednocześnie twórcę tego modelu nauczania (M.K. Stasiak). Druga część książki, zatytułowana “Trening twórczości – praktyka i teoria” , grupuje teksty mające charakter w większości relacji z doświadczeń praktycznych w prowadzeniu tej formy kształcenia na różnych kierunkach studiów pedagogicznych i psychologicznych, opisywanych jednak w kontekście określonych teorii treningu (K.J. Szmidt, D. Turska, B. Szymura, J. Orzechowski). W części tej znajdziemy również próbę określenia dramy kreatywnej jako metody dydaktycznej (K. Witerska) oraz krótkie relacje z próby badania efektywności treningu twórczości, wykorzystujące tzw. dane miękkie (B. Dyrda, M. Wróblewska). Tę część pracy uzupełniają dwa artykuły opisujące projekty praktycznego stymulowania zdolności twórczych, zrealizowane w środowisku studenckim: projekt “Mario” (W. Karolak) oraz Festiwal Twórczości (A. Oklińska).

Część trzecia książki, “Lektury teoretyczne i praktyczne”, zawiera tylko dwa teksty mające charakter krótkiego omówienia dwóch mało znanych w Polsce prac autorstwa wybitnych specjalistów z dziedziny treningu twórczości: zespołu pod kierunkiem Roberta J. Sternberga (M. Galewska), który opracował program rozwijania inteligencji twórczej w szkole średniej oraz Rogera Von Oech (M. Modrzejewska-Świgulska), autora jednego z najpopularniejszych w świecie poradników twórczego życia.

Serdecznie polecamy wszystkim, którzy prowadzą lub chcą prowadzić zajęcia twórcze w szkołach wyższych (w niższych też, zresztą!). Cena książki – 29 zł, stron 236. Książkę można zamówić via internet: http://www.wydawnictwo.wshe.lodz.pl .

kjs

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *