Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży

Serdecznie polecam najnowszy numer pedagogicznego czasopisma naukowego “Chowanna”, wydawanego przez Uniwersytet Śląski, w całości poświęconego problematyce aktywności twórczej i ekspresji artystycznej dzieci i młodzieży. Redaktor numeru, prof. Katarzyna Krasoń, zebrała w tomie interesujące artykuły różnych autorów – miałem przyjemność być recenzentem całości. Pozwalam sobie przytoczyć fragment tej recenzji.

Otrzymany do oceny tom “Chowanny”, jak każdy zbiór tekstów różnych autorów, wywodzących się z różnych dziedzin naukowych i szkół myślenia, jest dziełem złożonym i różnorodnym. Można w tym dostrzegać słabość, ale można też – wartość poznawczą i naukową. Skłaniam się ku temu drugiemu stanowisku, choć wyraźnie zaznaczam, iż wśród 20 tekstów są lepsze i gorsze. Trudność w redagowaniu dzieł zbiorowych polega na tym, by znaleźć miejsce zarówno dla autorów dopiero co zaczynających drogę naukową (funkcja stymulująca i wspierająca publikacji), jak i dla autorów mających już ugruntowaną pozycję naukową i dzielących się z czytelnikami nowymi dokonaniami. Myślę, że recenzowany tom spełnia obie te funkcje.

Temat tomu został ujęty bardzo szeroko, zawiera bowiem zarówno pojęcie twórczości, ekspresji, jak i aktywności artystycznej, ale jego zawartość oddaje trafność tego tytułu. (…) Recenzowany tom wydaje mi się publikacją różnorodną tematycznie, a przez to ciekawą i mogącą znaleźć wielu odbiorców, wywodzących się z różnych środowisk docelowych. Cieszy mnie, że problematykę wychowania do twórczości i przez aktywność artystyczną podejmują coraz to nowi autorzy i że poziom rozważań naukowych na ten temat stale się podnosi. Ten tom “Chowanny” pod redakcją Katarzyny Krasoń stanowi w literaturze przedmiotu interesującą i przydatną nowość. Z pewnością zasługuje na publikację w renomowanym Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego, za czym gorąco się opowiadam!.

Wśród autorów artykułów znajdziemy m.in.: J. Uszyńską-Jarmoc, M. Karwowskiego, J. Gralewskiego, M. Wróblewską, K. Witerską, R.E. Bernacką, D. Turską, E. Płóciennik, E. Jastrzębską, K. Krasoń i in.

Lektura konieczna!

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *