Wiesława Limont, Pedagogika twórczości, czyli edukacja ku twórczości

Serdecznie polecam syntetyczny szkic o pedagogice twórczości, autorstwa prof. W. Limont z UMK w Toruniu, który znalazł się w IV tomie podręcznika akademickiego pod red. B. Śliwerskiego, prezentującego różne dziedziny wiedzy o edukacji. Autorka omawia kolejno pojęcie i rodzaje twórczości, modele rozwojowe twórczości, aspekty twórczości, programy rozwijające zdolności twórcze, przytaczając różne znane i nieznane wyniki badań na każdy z tych tematów oraz wnioski do zapamiętania dla studiujących te zagadnienia. Należy się cieszyć, iż wreszcie dostrzeżono pedagogikę twórczości wśród innych subdyscyplin nauk pedagogicznych i dano jej trochę miejsca. Lektura konieczna!

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *