Witold Ligęza

Witold LigęzaWitold Ligęza, adiunkt w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego, psycholog, praca doktorska pisana pod kierunkiem prof. Marii Kielar-Turskiej “Reprezentacja poznawcza twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat”, ukaże się wkrótce nakładem Wydawnictwa Naukowego UP. Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka oraz psychologii twórczości. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i kursy z zakresu psychologii twórczości w firmach i na uczelniach. Wspólnie z dr K.T. Piotrowskim jest współtwórcą modelu rozwoju kompetencji kreatywnej (Ligęza, W. (2003). Model rozwijania kompetencji kreatywnej u dzieci od 3 roku życia. W: Szmidt, K. J. (red.), “Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania”.(s. 285-297). Kraków: Impuls.) Jest współzałożycielem i dyrektorem Grupy Edukacyjnej Ośrodka Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie. Pełni, przez kolejną już kadencję, funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Poza działalnością naukową najbardziej lubi działać, aktywnie kibicować na stadionie piłkarskim i przede wszystkim spędzać czas z żoną Joasią, córką Hanią i synem Jankiem.

Kontakt: wligeza@kangur.edu.pl