Z wiosną rozwiązał się worek z książkami z zakresu kreatywności i edukacji artystycznej

Z wiosną rozwiązał się worek z książkami z zakresu kreatywności i edukacji artystycznej. Zwracam uważne oczy członków PSK na następujące pozycje, zwłaszcza na te, które ukazały się po 2 latach zalegania w wydawnictwie.

Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, tom I. Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, tom II. Uczeń – Nauczyciel – Edukacja, red. W. Limont i J. Cieślikowska, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2005/2006.
Obszerne materiały z konferencji toruńskich na temat edukacji uczniów zdolnych. Wiele tekstów wielu autorów, m.in. A. Strzałeckiego, A. Tokarz, A. Sękowskiego, W. Limont, M. Manturzewskiej. Wiele artykułów członków PSK: J. Uszyńskiej-Jarmoc, M. Wróblewskiej, M. Modrzejewskiej-Świgulskiej, M. Galewskiej-Kustry, K.J. Szmidta. Lektura konieczna!

Dylematy edukacji artystycznej, tom II. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, red. W. Limont i J. Cieślikowska, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 2006.

Długo oczekiwany drugi tom materiałów pokonferencyjnych z Torunia, zawierający na ponad 600 stronach wiele tekstów dotyczących nauczania twórczości. Są artykuły członków PSK: J. Bonar, B. Dyrdy, J. Uszyńskiej-Jarmoc, M. Just, M. Wróblewskiej, J. Łysakowskiej-Blok, K.J. Szmidta. Tom niezbędny w każdej biblioteczce psk-aowca.

Howard Gardner, Zmiana poglądów. Sztuka kształtowania własnych i cudzych poglądów, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
Książka tego Gardnera od inteligencji wielorakich, tym razem o tym, jak ludzie zmieniają przekonania. Nie dotyczy wprost kreatywności, ale pośrednio tak – wszak transformacja poglądów może być twórcza.

Ponadto ukazał się czwarty tom “Encyklopedii pedagogicznej XXI wieku” pod red. Tadeusza Pilcha (litera “P”), a w nim dwa obszerne, problemowe omówienia haseł “pomoc w tworzeniu” oraz “postawa twórcza” wraz z pokaźną bibliografią, autorstwa niżej podpisanego – K.J. Szmidta. Może hasła te, po raz pierwszy w encyklopedii przeglądowej, zawędrują pod strzechy?

KJS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *